04/04/2017 - 08:16

Nhà máy Giấy Lee&Man phải khắc phục ô nhiễm

Năm 2007 dự án khởi động (với vốn đầu tư đăng ký ban đầu là 1,2 tỉ USD (gồm nhà máy giấy, nhà máy bột giấy…). Hiện nay, dự án mới thực hiện Nhà máy Giấy Lee&Man (thuộc Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam), công suất sản xuất giấy 420.000 tấn/năm, vốn đầu tư 280 triệu USD. Diện tích nhà máy giấy 200 ha, nhưng thời điểm này mới triển khai các công trình xây dựng khoảng 83 ha. Khu xử lý nước thải của Nhà máy giấy Lee&Man có công suất 20.000m3/ngày, đêm.
Chia sẻ bài viết