06/06/2009 - 08:33

Nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế tăng trưởng đột biến

(TTXVN)- Nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế từ các tổ chức tín dụng đã tăng đột biến trong tháng 5 vừa qua. Đây là một điểm nổi bật trong dữ liệu báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng trong tháng 5-2009 của Ngân hàng Nhà nước.

Tháng 5 vừa qua, đầu tư cho nền kinh tế ước tăng 4,2% so với cuối tháng trước và tăng 14,91% so với cuối năm trước; trong đó, đầu tư bằng VND ước tăng 4,96% và đầu tư bằng ngoại tệ ước tăng 0,68% so với cuối tháng trước. Đây là tín hiệu tốt đối với cầu vốn của nền kinh tế, nhất là khi lãi suất cho vay nói chung và cho vay doanh nghiệp thuộc diện hỗ trợ kích cầu nói riêng đang thuận lợi.

Với việc các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động, mặt bằng lãi suất huy động trong tháng 5 có xu hướng tăng từ 0,15-0,65%/năm, hiện lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 7,3-8,88%/năm. Lãi suất cho vay giữ ổn định ở mức 8,5-10,5%/năm. Mức lãi suất cho vay sau khi được hỗ trợ lãi suất phổ biến ở mức 4,5-6%/năm.

Ngược với diễn biến trên thị trường huy động, mặt bằng lãi suất USD có xu hướng giảm, mức giảm từ 0,2-0,5%/năm đối với lãi suất huy động, từ 0,3-0,6%/năm đối với lãi suất cho vay. Hiện lãi suất huy động phổ biến ở mức 1,24-2,65%/năm và lãi suất cho vay phổ biến ở mức 3-7%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết: tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tháng 5 ước tăng 3,87% so với cuối tháng trước và tăng 13,64% so với cuối năm trước; trong đó, số dư tiền gửi VND tăng 4,6% và số dư tiền gửi ngoại tệ tăng 1,33% so với cuối tháng trước. Tổng phương tiện thanh toán ước tăng 3,19% so với tháng trước và tăng 14,55% so với cuối năm trước; trong đó, tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng ước giảm 0,11% so với tháng trước và tăng 19,6% so với cuối năm trước.

MINH THÚY (TTXVN)

MINH THÚY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết