18/07/2019 - 18:08

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Nghiên cứu tìm giải pháp phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 sát với thực tế 

(CT)- Sáng 18-7, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 họp góp ý kiến Dự thảo đề cương báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: ANH DŨNG

Các ý kiến tại cuộc họp cơ bản thống nhất Dự thảo đề cương báo cáo Chính trị. Dự thảo đề cương bao gồm: Phần thứ nhất: kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 về thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; thành tựu quốc phòng - an ninh, an toàn xã hội; cải cách tư pháp; kết quả thực hiện 3 khâu đột phá; nguyên nhân đạt được thành tựu; những hạn chế, khuyết điểm; một số kinh nghiệm thực tiễn. Phần thứ hai: Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2020-2025: dự báo tình hình; mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu; các khâu đột phá; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý, Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện cần tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, tu sửa Dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị để trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến. Sau đó sẽ gửi bằng văn bản, hoặc tổ chức cuộc họp xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ để hoàn chỉnh đề cương chính thức. Các thành viên trong Tiểu ban tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ý kiến để bổ sung vào Dự thảo, nhất là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 sát với thực tế và tiềm năng lợi thế của thành phố. Trong đó, cần quan tâm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh phát triển du lịch, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí được phân công làm trưởng các nhóm kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể; quốc phòng - an ninh cần làm việc với các sở, ngành, cơ quan trong khối để phân công viết các nội dung sau khi hoàn chỉnh Dự thảo đề cương chi tiết…

ANH DŨNG 

Chia sẻ bài viết