05/05/2009 - 08:59

Nghiêm cấm sao chụp tiền Việt Nam khi chưa được phép

Ngày 4-5-2009, Cục Phát hành và Kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cảnh báo: Thời gian qua, tại một số tỉnh, thành phố có hiện tượng hình ảnh đồng tiền Việt Nam được sao chụp, in trên giấy và nhựa cứng bày bán ở các chợ, cổng trường… Đây là hành vi vi phạm pháp luật về việc bảo vệ tiền Việt Nam.

Cục Phát hành và Kho quỹ nêu rõ: tại khoản 3, Điều 3 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30-6-2003 về bảo vệ tiền Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã quy định, nghiêm cấm sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Như vậy, mặc dù các sản phẩm này không phải là tiền giả (được in trên nền giấy cứng hoặc chất nhựa cứng, có kích thước nhỏ hơn 50% kích thước đồng tiền thật, không sử dụng trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ), nhưng các tổ chức, cá nhân tự ý sao chụp đồng tiền Việt Nam là hành vi vi phạm quy định nêu trên.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết