26/09/2009 - 08:41

Phiên họp 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia

Phiên họp 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XII sẽ diễn ra từ 28-9 đến 3-10 để cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của một loạt dự án: Luật viễn thông; Luật tần số vô tuyến điện; Luật người cao tuổi; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật dân quân tự vệ và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục.

Theo chương trình dự kiến, UBTVQH sẽ nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư như: Nhà máy Lọc dầu số 1 Dung Quất, Thủy điện Sơn La; Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Dự án Đường Hồ Chí Minh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Lai Châu; về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2009 và nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của QH về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2009. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Kế hoạch Kiểm toán năm 2010; dự thảo Báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 5 đến nay; việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, QH khóa XII.

Trong phiên họp này của UBTVQH, Chính phủ cũng sẽ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2010.

THANH HÒA (TTXVN)

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết