10/09/2012 - 21:53

Ngày 12-9, khai mạc phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(TTXVN)- Theo tin từ Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIII sẽ khai mạc ngày 12-9-2012 và diễn ra trong 2 đợt: Từ ngày 12-19/9/2012 và từ ngày 24-26/9/2012).

Theo dự kiến chương trình, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Đề án quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đồng thời, thảo luận Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai.

UBTVQH sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012; về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012; UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2012 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2012. Một số nội dung quan trọng khác như kế hoạch kiểm toán năm 2013; việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII cũng được đưa ra thảo luận.

Về công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật xuất bản (sửa đổi); Luật Thủ đô; đồng thời cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật hộ tịch; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật đất đai (sửa đổi); Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật việc làm.

Chia sẻ bài viết