24/04/2009 - 08:37

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng TMCP Đông Á dừng sử dụng máy ATM lưu động

Ngày 23-4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Công văn số 2919/NHNN-CNH về việc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) sử dụng máy ATM lưu động khi chưa có văn bản xác nhận đăng ký của NHNN là vi phạm quy định tại Quyết định số 13/2008/QĐ - NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM.

Thống đốc NHNN cảnh cáo DAB vì đã vi phạm quy định đối với việc sử dụng ATM lưu động và yêu cầu DAB dừng ngay việc sử dụng máy ATM lưu động. Đồng thời, Thống đốc yêu cầu DAB xây dựng đề án, trong đó xác định rõ nội dung hoạt động, số lượng máy, địa điểm, thời gian dùng máy ATM lưu động phục vụ khách hàng; nêu rõ biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho khách hàng và ngân hàng và phương án quản trị rủi ro, trình Thống đốc NHNN xem xét, xác nhận đăng ký theo Quyết định 13/2008/QĐ - NHNN ngày 29/4/2008.

DAB chỉ được thực hiện dịch vụ ATM lưu động theo đề án đã xây dựng sau khi có văn bản xác nhận đăng ký của NHNN.

Cũng tại văn bản này, Thống đốc yêu cầu Giám đốc NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và yêu cầu DAB thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và báo cáo Thống đốc NHNN trước ngày 15-5-2009.

MINH THÚY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết