05/09/2014 - 22:08

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ và UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ

(CT)- Chiều ngày 5-9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ (gọi tắt là Chi nhánh ngân hàng) đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Chi nhánh ngân hàng với Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ và giữa Chi nhánh ngân hàng với UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Theo chương trình phối hợp công tác được ký kết giữa Chi nhánh ngân hàng với Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, 2 bên sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm định hướng dư luận, tránh ý kiến trái chiều, thiếu khách quan làm ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Tăng cường phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ thống ngân hàng TP Cần Thơ, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức và người lao động trong ngành ngân hàng tại thành phố. Ngoài ra, còn phối hợp công tác để góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 2 cơ quan. Chi nhánh ngân hàng với Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ cũng đã xác định các nội dung phối hợp cụ thể như: như phối hợp tham mưu cho Thành ủy, UBND TP Cần Thơ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực hiện chính sách tiền tệ, ngân hàng liên quan đến đời sống nhân dân, an sinh xã hội; trao đổi cung cấp thông tin và kịp thời phản ảnh tình hình dư luận nhân dân về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận và ngành ngân hàng…

Còn theo thỏa thuận phối hợp công tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ và UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, 2 bên cũng đã đề ra các nội dung phối hợp cụ thể nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và diễn biến, kết quả về chính sách tiền tệ và hoạt động của ngân hàng, không để thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng, gây mất niềm tin trong nhân dân. Phát huy đóng góp của các tầng lớp nhân dân thông qua UBMTTQ Việt Nam thành phố để góp phần hoàn thiện, đổi mới các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, lành mạnh hóa các tổ chức tín dụng. Đồng thời, tăng cường phối hợp góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

VĂN CỘNG

Chia sẻ bài viết