26/02/2018 - 07:50

Nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ 

Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức ở Chi bộ Ban Dân tộc TP Cần Thơ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thể hiện bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực. Mỗi cá nhân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Lãnh đạo Ban Dân tộc hội ý kiểm tra công việc. Ảnh: THANH THY

Lãnh đạo Ban Dân tộc hội ý kiểm tra công việc. Ảnh: THANH THY

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ Ban Dân tộc thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức trong đơn vị. Theo đồng chí Lương Văn Trừ, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc thành phố, Chi bộ, lãnh đạo Ban triển khai kế hoạch làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của cơ quan. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cá nhân đăng ký thực hiện cụ thể một hoặc nhiều nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi ủy, lãnh đạo Ban lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, công chức hằng năm. Việc học tập và làm theo gương Bác cũng được gắn với sinh hoạt định kỳ của chi bộ, hoạt động của các đoàn thể.

Song song đó, Chi bộ, lãnh đạo Ban cũng quan tâm thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nêu gương những cá nhân thực hiện tốt nhằm khích lệ phong trào thi đua ngày càng phát triển rộng khắp. Đảng viên Hà Thị Hồng Thúy, Phó Chánh Văn phòng Ban Dân tộc thành phố, cho biết: “ Lãnh đạo Ban thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Làm ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân, tôi luôn chú ý giữ tinh thần thái độ phục vụ hòa nhã, tận tâm. Đồng thời, thường xuyên nghiên cứu các văn bản, chính sách mới liên quan đến công tác dân tộc để hướng dẫn, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân...”.

Theo đồng chí Lê Thị Ngọc Thu, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Ban Dân tộc thành phố, Ban phối hợp cùng các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Trong đó, năm 2017, thành phố đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 2 ấp đặc biệt khó khăn (Thới Trường 1 và Thới Trường 2 thuộc xã Thới Xuân), với tổng kinh phí 2 tỉ đồng. Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Đầu năm 2017, toàn thành phố có 1.146 hộ dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo (chiếm tỷ lệ 12,8% so với tổng số hộ DTTS), đến cuối năm, giảm được 361 hộ (giảm 4,65% hộ nghèo so với đầu năm). Việc thực hiện các chính sách đối với người có uy tín được quan tâm, như: thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, Tết; cấp phát báo, tạp chí, bản tin dân tộc; tổ chức giao lưu, tìm hiểu các di tích lịch sử cách mạng… Vào các dịp lễ, Tết, các cơ quan liên quan tổ chức tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, giao lưu văn hóa, văn nghệ… với tổng kinh phí hơn 2,8 tỉ đồng. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các DTTS trên địa bàn thành phố được quan tâm thực hiện tốt. Ngoài ra, lãnh đạo Ban cũng chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời đơn khiếu nại và những nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc...

Đồng chí Lương Văn Trừ, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc thành phố, cho biết: “Thời gian tới, chi bộ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

THANH THY

Chia sẻ bài viết