20/07/2010 - 14:15

Đồng chí Bùi Văn Hai, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền:

Nâng cao năng lực lãnh đạo ,sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Phong Điền trở thành đô thị sinh thái

 

Phong Điền là huyện ngoại thành, cách đây 5 năm, các điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, đội ngũ cán bộ của huyện còn hẫng hụt, đời sống nhân dân còn khó khăn... Với tinh thần đoàn kết, vượt khó, trong nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra. Đánh giá về những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, đồng chí Bùi Văn Hai, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, cho biết:

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phong Điền luôn xác định phát
triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là khâu then chốt, từ đó đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tổ chức Đảng, nhân dân. Các cấp ủy Đảng huyện Phong Điền luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức và phát huy tốt vai trò trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, huyện chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức. Hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục củng cố theo hướng gần dân, sát cơ sở, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng loại hình hoạt động, qua đó tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương. Công tác vận động quần chúng được đổi mới về phương thức đã phát huy hiệu quả tích cực. Nhiệm kỳ qua, hàng trăm công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện có ảnh hưởng đến nhân dân đều được thực hiện thuận lợi, được nhân dân đồng thuận. Đặc biệt, trong những năm qua, Huyện ủy đã đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM). Qua đó, công tác xây dựng Đảng ngày càng hiệu quả, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên; việc đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên được thực hiện nghiêm túc và ngày càng đi vào thực chất, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng nâng lên, bình quân 5 năm đạt trên 89%; tỷ lệ TCCSĐ được công nhận danh hiệu TSVM bình quân 5 năm là 93%...

* Việc tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đã tác động như thế nào đến hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đặc biệt là khâu đột phá của huyện nhiệm kỳ qua, thưa đồng chí?

- Có thể nói trong nhiệm kỳ qua, với sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt mọi khó khăn, Đảng bộ và nhân nhân huyện Phong Điền đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân là 15,2%, thu nhập bình quân theo đầu người năm 2010 ước đạt 17 triệu đồng/người, tăng hơn 9 triệu đồng/ người so với đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được tập trung thực hiện, tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản 579 tỉ đồng với 303 công trình lớn, nhỏ. Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện Phong Điền rất quan tâm đến việc chăm lo phát triển đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục có chuyển biến phấn khởi, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của địa phương. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, các chương trình y tế cộng đồng đạt hiệu quả khá tốt. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, hiện toàn huyện có 79/79 ấp văn hóa. Công tác chăm lo đời sống các gia đình chính sách; thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Các ngành, đoàn thể trong huyện đã hỗ trợ vốn, đào tạo nghề cho trên 3.300 thanh niên, giải quyết việc làm cho 34.000 lao động, xây dựng và bàn giao 934 nhà đại đoàn kết, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,29%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được kềm chế và đẩy lùi. Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu trên giao. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng tạo được lòng tin của người dân địa phương...

* Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nhằm đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, thời gian qua việc chăm bồi, phát triển đảng viên mới và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được huyện chú trọng thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Trong những năm qua, Huyện ủy luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để đảm bảo sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, hàng năm, Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, các TCCSĐ tăng cường công tác nắm nguồn cảm tình đảng một cách chặt chẽ, nhất là trong lực lượng giáo viên và cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ; kịp thời hỗ trợ cho các TCCSĐ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên... Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã kết nạp được 1.135 đảng viên, đạt 112 % chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ là 2.018 đồng chí, tăng gần 2,5 lần so với thời điểm năm 2004.

Song song với công tác phát triển đảng viên, Huyện ủy chỉ đạo các TCCSĐ chú trọng nâng cao trình độ toàn diện cho cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua, huyện có 492 cán bộ, đảng viên theo học các lớp các cấp, trung cấp và sơ cấp lý luận chính trị; 138 đồng chí theo các lớp Đại học, trung cấp chuyên môn; trên 20.370 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 455 đồng chí tốt nghiệp các lớp lý luận chính trị, đại học và trung học chuyên ngành. Nhiều đơn vị linh hoạt, sáng tạo trong việc phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên trong hệ thống chính trị, mạnh dạn chọn những cán bộ Đoàn là đảng viên vững vàng về chính trị để kiêm nhiệm Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ ấp. Hình thức này vừa tạo nguồn cán bộ kế thừa và nâng cao kinh nghiệm trong công tác Đảng. Đến nay, đa số cán bộ của huyện đều đã được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ chính trị theo quy định chung.

* Để đưa huyện phát triển nhanh và bền vững, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện xác định mục tiêu, định hướng phát triển như thế nào, thưa đồng chí?

- Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015, xác định: để huyện Phong Điền ngày càng phát triển nhanh và bền vững, trong nhiệm kỳ mới, huyện sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Thương mại - dịch vụ - du lịch - nông nghiệp sinh thái chất lượng cao - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp. Huyện sẽ khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng lợi thế, xây dựng kết cấu hạ tầng, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị sinh thái. Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện tập trung công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch một cách cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, giám sát chặt các bước thực hiện. Khuyến khích phát triển kinh tế hộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau; xây dựng mô hình kinh tế tư nhân tập trung vào lĩnh vực thương mại gắn với du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như: xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, các chương trình về giáo dục, y tế, bảo hiểm, chăm sóc trẻ em, nhà ở cho người có thu nhập thấp; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống, chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng công an, quân đội vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc. Các cấp ủy Đảng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với việc thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quan tâm kiện toàn và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, bộ máy quản lý Nhà nước, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, quan tâm cải cách hành chính, tư pháp, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm...

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ trên, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015, cũng xác định 4 khâu đột phá là:

- Huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả việc thu hút đầu tư phát triển.

- Đảm bảo quốc phòng an ninh, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đẩy mạnh dạy nghề cho lao động nông thôn, nâng cao chất lượng sống nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền.

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, cán bộ chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện đô thị sinh thái, thực hiện nhất thể hóa các chức danh chủ chốt ngành, huyện và xã.

* Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀI THU (thực hiện)

Chia sẻ bài viết