01/03/2017 - 21:07

Bình Thủy

Nâng cao mức độ hài lòng của người dân về thủ tục hành chính

UBND quận Bình Thủy vừa triển khai kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017.

Mục tiêu của kế hoạch là nâng mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 82%, sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 70%; đảm bảo 90% văn bản (không thuộc văn bản mật) trình UBND quận dưới dạng điện tử, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử, 100% cán bộ công chức, viên chức quận thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử của thành phố trong trao đổi công việc… Bên cạnh đó, quận cũng chọn khâu đột phá là tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện "4 xin" (xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn) trong giao tiếp giữa cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân trong thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp tục nhân rộng thực hiện mô hình "Tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn; thư chúc mừng kết hôn; thư chúc mừng khi làm giấy khai sinh cho trẻ; thư chia buồn khi có tang gia; thư xin lỗi"…

Để đạt mục tiêu trên, từng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Thực hiện tốt việc rà soát rút ngắn quy trình các thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả ISO 9001:2008. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và phát triển của quận.

HUY BÌNH

Chia sẻ bài viết