04/09/2009 - 08:35

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính

Chiều 3-9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo một số cơ quan báo chí, truyền thông bàn về phương thức phối hợp thực hiện Đề án 30 (Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010). Đề án 30 ra đời nhằm thống kê để công khai trên mạng Internet các thủ tục hành chính đang được áp dụng tại bốn cấp chính quyền; tiến hành rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đã được thống kê theo ba tiêu chí lớn: sự cần thiết, tính hợp lý và tính hợp pháp.

Bộ trưởng cho biết: Đề án chia thành ba giai đoạn thực hiện: Giai đoạn 1, từ tháng 8-2008 tới 8-2009, thực hiện thống kê thủ tục hành chính tại tất cả các cấp chính quyền. Giai đoạn 2 từ tháng 9-2009 tới 5-2010 thực hiện rà soát thủ tục hành chính theo các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý và tính hợp pháp của thủ tục hành chính và các văn bản, quy định có liên quan. Giai đoạn 3 trong năm 2010 sẽ tổ chức thực hiện các kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kết quả của đề án là bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Internet phục vụ nhân dân sẽ được công bố vào tháng 10-2009 và được đơn giản hóa một cách tổng thể vào cuối năm 2010. Đến thời điểm hiện tại, bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính áp dụng tại bốn cấp chính quyền đã được tập hợp, xây dựng với hơn 5.700 thủ tục hành chính, 7.870 văn bản quy định và hơn 85.000 biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định kết quả này là sự nỗ lực vào cuộc của tất cả các cơ quan hành chính từ Trung ương đến địa phương trong đó có sự đóng góp tích cực, chủ động của các cơ quan báo chí, truyền thông.

Để tiếp tục triển khai Đề án ở giai đoạn 2 (từ tháng 9-2009 tới 5-2010): rà soát thủ tục hành chính theo các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý và tính hợp pháp của thủ tục hành chính và các văn bản, quy định có liên quan, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông cần tích cực, chủ động phối hợp với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về Đề án 30.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các cơ quan báo chí, truyền thông để trong thời gian tới công tác phối hợp tuyên truyền về Đề án 30 ngày càng bài bản và hiệu quả.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết