19/10/2020 - 20:19

Nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

(CT) - Ngày 19-10-2020, Ðoàn giám sát việc nâng cao hiệu quả tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) ở cơ sở, do ông Ðinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, làm việc với UBND quận Bình Thủy.

Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Ðoàn giám sát ghi nhận, 9 tháng qua của năm 2020, quận Bình Thủy tổ chức 50 cuộc tuyên truyền các nội dung liên quan TCD và KNTC, với 1.460 lượt người dự. Chủ tịch UBND quận TCD 19 cuộc, Ban TCD quận tiếp 146 cuộc. UBND quận tiếp nhận 212 đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Trong đó, có 44 đơn khiếu nại (thuộc thẩm quyền 14 đơn, 30 đơn không thuộc thẩm quyền), 7 đơn tố cáo (2 đơn thuộc thẩm quyền, 5 đơn không thuộc thẩm quyền) và 161 đơn kiến nghị, phản ánh (119 đơn thuộc thẩm quyền, 42 đơn không thuộc thẩm quyền). Quận đã giải quyết 9 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền; còn 5 đơn mới tiếp nhận, đang được cơ quan chuyên môn xác minh, giải quyết. Ðã giải quyết 116/119 đơn kiến nghị, phản ánh… Nội dung đơn liên quan đến việc cấp phép xây dựng trong các khu dân cư tự phát; yêu cầu giải quyết liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình xây dựng trên địa bàn…

Ðoàn giám sát đánh giá: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TCD, giải quyết KNTC được quận quan tâm, thực hiện. Quận tập trung giải quyết công việc khá đồng bộ, nhất là từ khâu TCD, hòa giải và giải quyết KNTC... Ðồng thời, kiến nghị quận cần quan tâm, tạo điều kiện để ban giám sát cộng đồng, thanh tra nhân dân, tổ hòa giải thực hiện tốt công việc của mình...        

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết