24/04/2021 - 10:56

Nâng cao hiệu quả phục vụ 

Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25-2-2021 của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành, quy định tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) của ngành từ 27 thủ tục xuống còn 25 thủ tục. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu cải cách TTHC, giảm đáng kể thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả cho doanh nghiệp và người dân.

Ngành BHXH TP Cần Thơ tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, người dân cài đặt, sử dụng phần mềm VssID - BHXH số.

Ngành BHXH TP Cần Thơ tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, người dân cài đặt, sử dụng phần mềm VssID - BHXH số.

Việc ban hành Quyết định số 222/QĐ-BHXH có ý nghĩa quan trọng trong công tác cải cách TTHC của ngành BHXH Việt Nam năm 2021. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam từ đây được quy định tại 1 văn bản, thay vì quy định tại 3 văn bản như trước đây, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu các TTHC về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Để thực hiện tra cứu các TTHC, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào: Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/; Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/; Cổng Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố; bảng niêm yết công khai TTHC tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện… Ông Nguyễn Văn Hùng Em ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, cho biết: “Các TTHC của ngành BHXH được niêm yết công khai, chúng tôi dễ dàng tra cứu, tìm hiểu. Trước khi thực hiện một thủ tục nào đó, tôi thường lên mạng internet tra cứu, tìm hiểu về cách thức thực hiện để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, không mất thời gian đi lại nhiều lần”.  

Quyết định số 222/QĐ-BHXH đã bãi bỏ thêm 2 TTHC. Trong đó, có 1 TTHC thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), do đã được quy định chi tiết tại các TTHC liên quan là thủ tục “Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng”; 1 TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT do không thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, đó là “Khám, chữa bệnh BHYT”.

Như vậy, hiện mỗi lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT chỉ còn 3 TTHC, thay vì 4 thủ tục như trước. Bên cạnh đó, trong 25 TTHC, có 24 TTHC được thay thế trên cơ sở tiếp tục điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại biểu mẫu kê khai theo quy định của pháp luật và thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Theo BHXH Việt Nam, việc ban hành Quyết định số 222/QĐ-BHXH không chỉ góp phần tiếp tục hoàn thiện công tác cải cách hành chính của ngành mà còn đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Gia Bảo, Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH, các TTHC thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian để xử lý những công việc liên quan đến báo cáo các trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN trong tháng, gửi cơ quan BHXH để giải quyết chế độ cho người lao động. Cụ thể, với hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với trường hợp người lao động đang làm việc bị TNLĐ hoặc BNN, đã bỏ thành phần hồ sơ là bản sao biên bản điều tra TNLĐ, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản đo đạc môi trường lao động có yếu tố độc hại, sổ BHXH. Hay với hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ và BNN đối với người lao động, đơn giản mẫu văn bản đề nghị của đơn vị theo hướng bỏ yêu cầu kê khai theo cách thức người khai phải viết rõ nội dung và thay bằng hình thức lựa chọn đánh dấu vào các ô có chứa nội dung phù hợp”.

Theo ông Trần Kim Qui, Giám đốc BHXH quận Ô Môn, Quyết định số 222/QĐ-BHXH giúp doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tiết kiệm thời gian trong thực hiện các TTHC. Một trong những điểm mới nổi bật là ngành BHXH đã bỏ việc phải gửi bản giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính khi thực hiện qua giao dịch điện tử với các hồ sơ: tờ khai của thân nhân khi thực hiện “giải quyết chế độ tử tuất”; giấy ủy quyền khi thực hiện “giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu”. Hay đối với TTHC thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, người sử dụng chỉ cần khai báo 5 tiêu thức trong tổng số 13 tiêu thức của mẫu tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) khi cập nhật các nội dung thay đổi về thông tin của đơn vị; chỉ cần rà soát để xác nhận 6 tiêu thức trong tổng số 19 tiêu thức của mẫu tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) của người lao động khi cập nhật thay đổi thông tin của người lao động...”.

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết