12/12/2013 - 21:42

ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH MẪN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY:

Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng

(CT)- Ngày 12-12-2013, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác dân vận năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Đến dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Thành ủy, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể
Ban Dân vận Thành ủy. 

Năm 2013, hệ thống dân vận, Mặt trận, các ngành và đoàn thể các cấp trong thành phố đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp quần chúng tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị vững mạnh. Trong đó, các ngành, các cấp đã xây dựng được 1.626 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Các mô hình đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là việc vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng giao thông, các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, với tổng trị giá nhân dân đóng góp 327 tỉ đồng. Tuy nhiên, công tác dân vận vẫn còn những hạn chế, như: việc nắm bắt và tổng hợp tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy đảng từng lúc, từng nơi chưa kịp thời; trình độ, năng lực của cán bộ công tác dân vận các cấp không đồng đều; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể tuy có đổi mới nhưng còn chậm, vẫn còn biểu hiện chạy theo thành tích; sinh hoạt của các đoàn thể chưa thu hút được đoàn viên, hội viên; công tác quản lý đoàn viên, hội viên chưa chặt chẽ…

Đồng chí Đặng Tuấn Liệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, trao Giấy khen của Ban Dân vận cho các tập thể hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận năm 2013. Ảnh: THANH THY

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục quan tâm củng cố hệ thống dân vận từ quận đến cơ sở, tạo nên sức mạnh tổng hợp để tuyên truyền, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Cán bộ dân vận phải gương mẫu, tham mưu cho các cấp ủy đảng những chủ trương nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ; tăng cường giám sát, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, để phản ánh với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể cần quan tâm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Dân vận Thành ủy cần theo dõi, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể các cấp; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn viên, hội viên…

Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Dân vận Thành ủy và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Thanh Hồng, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Ban Dân vận Thành ủy tặng Giấy khen cho 66 tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận năm 2013.

THANH THY

Chia sẻ bài viết