18/05/2018 - 07:56

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Qua đó, ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm trong tổ chức đảng, góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hằng năm, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, trên 90% đảng viên (ĐV) đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy, cán bộ, đảng viên thị trấn Thạnh An nâng cao trách nhiệm hơn trong phục vụ nhân dân. Ảnh: ANH DŨNG
Với sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy, cán bộ, đảng viên thị trấn Thạnh An nâng cao trách nhiệm hơn trong phục vụ nhân dân. Ảnh: ANH DŨNG

Đảng bộ thị trấn Thạnh An có 17 chi bộ, với 177 đảng viên (ĐV). Ngay sau Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xây dựng chương trình KT, GS toàn khóa. Trên cơ sở đó, hằng năm, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy ban hành chương trình KT, GS sát với thực tế nhiệm vụ của Đảng bộ. Nội dung KT, GS tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành quy định Điều lệ Đảng; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác quản lý ĐV…

Theo đồng chí Trần Văn Tươi, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh An, qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy thị trấn đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhiều chi bộ và tổ chức đảng khắc phục hạn chế, khuyết điểm, không để dẫn đến vi phạm. Điển hình như qua GS Chi bộ ấp Phụng Hưng, nhận thấy công tác quản lý ĐV chưa chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cho ĐV chưa cụ thể; GS tại Chi bộ ấp Phụng Quới nhận thấy 2 năm liền chi bộ không phát triển được ĐV; GS Chi bộ Quân sự thị trấn phát hiện việc thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chưa tốt, chấp hành giờ giấc trực sẵn sàng chiến đấu chưa nghiêm. Hay như, GS Chi bộ Trường Tiểu học Thạnh An 3, Trường Mầm non 1 thị trấn Thạnh An, Trường Tiểu học thị trấn Thạnh An, nhận thấy việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn lúng túng... Những hạn chế, khuyết điểm của các chi bộ đã được Đảng ủy và UBKT Đảng ủy thị trấn uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời, tạo chuyển biến tích cực. Đồng chí Trịnh Huy Hạnh, Bí thư Chi bộ ấp Phụng Hưng, nói: “Chi bộ có 9 ĐV, trong đó có một số ĐV đi làm ăn xa, ít tham gia họp lệ chi bộ và thực hiện nhiệm vụ nên trước đây có 1 trường hợp bị xóa tên trong danh sách ĐV. Qua góp ý, chấn chỉnh của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy, chi ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các ĐV đã nâng cao trách nhiệm hơn...”.

Song song đó, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy thị trấn chú trọng KT, GS đối với CB, ĐV, nhất là những CB, ĐV có biểu hiện sa sút, hạn chế trong công tác. Đồng chí Phan Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn cho biết: Những trường hợp có hạn chế, khuyết điểm đều được Đảng ủy và UBKT Đảng ủy mời làm việc để nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời. UBKT Đảng ủy thị trấn cũng thường xuyên quan tâm nắm bắt thông tin, phản ánh của CB, ĐV và nhân dân để kịp thời KT ĐV khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng chí Phan Thành Trung nói: “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Đảng ủy đã KT 1 trường hợp là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Thạnh An có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, chỉ đạo thu chi tài chính và giải quyết chế độ, chính sách không đúng quy định. Qua đó, UBKT Đảng ủy đề nghị Đảng ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và UBND thị trấn kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền. UBKT Đảng ủy đã KT 8 ĐV chấp hành chưa nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí, qua đó đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xóa tên trong danh sách ĐV”.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy thị trấn đánh giá, công tác KT, GS được chú trọng thường xuyên, chặt chẽ nên năm 2017 Đảng bộ đủ tiêu chuẩn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tuy nhiên, do một số ít ĐV chưa nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị; chưa nêu cao tinh thần gương mẫu; chưa nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình dẫn đến vi phạm. Đây là vấn đề được Đảng ủy và UBKT Đảng ủy thị trấn  nhìn nhận và rút kinh nghiệm để tăng cường hơn nữa công tác KT, GS đối với các chi bộ trực thuộc và CB, ĐV trong thời gian tới. Theo đồng chí Trần Văn Tươi, Bí thư Đảng ủy thị trấn, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy sẽ tập trung KT, GS việc thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CB, ĐV. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của CB, ĐV; nêu cao vai trò GS của nhân dân đối với CB, ĐV... nhằm ngăn ngừa vi phạm trong Đảng, xây dựng Đảng bộ thị trấn thật sự trong sạch, vững mạnh.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết