06/07/2011 - 08:32

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

(CT)- Ngày 5-7-2011, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã làm việc với tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND thành phố. Cùng tham dự có ông Phạm Văn Hiểu, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Huỳnh Văn Tiếp, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ,...

6 tháng đầu năm 2011, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã tham mưu, phục vụ tốt cho lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố trong các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...; đồng thời, tham mưu, phục vụ Ủy ban bầu cử thành phố trong chỉ đạo thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; các kỳ họp của HĐND thành phố;... Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố cũng đã tham mưu cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức... Dịp này, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã đề nghị Thường trực HĐND quan tâm mở rộng trụ sở, đầu tư trang thiết bị để phục vụ các hoạt động thường xuyên;...

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi đánh giá cao các hoạt động của cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố và đề nghị cán bộ, công chức Văn phòng không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ; tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban của HĐND. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tham mưu cho Đoàn ĐBQH và Thường trực, các Ban của HĐND thành phố tổ chức giám sát các vấn đề được cử tri quan tâm, bức xúc; thường xuyên đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu để nâng chất các hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của HĐND;...

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết