19/06/2024 - 09:52

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận, đáp ứng yêu cầu hội nhập 

Trong những năm qua, Ủy ban MTQVN các cấp TP Cần Thơ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Ðảng và Nhà nước. Những hành động thiết thực của Mặt trận cùng các tổ chức thành viên góp phần xây dựng đô thị Cần Thơ văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQVN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2024-2029 báo công dâng Bác và chụp ảnh lưu niệm
tại Tượng đài Bác Hồ.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQVN thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Ðề án “Ðổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQVN”. Qua đó, đã truyền tải kịp thời, có hiệu quả chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương đến với các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận các cấp thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, triển khai sâu rộng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và nguồn lực trong xã hội đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố. Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sự lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ở mỗi cấp đều chọn điểm chỉ đạo để quán triệt thực hiện, gắn việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm cuộc vận động với công tác xây dựng và giữ vững danh hiệu phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Với phương châm “lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân”, Mặt trận các cấp thành phố đã chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng, tham gia phát triển kinh tế tập thể, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, khuyến học khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân... Qua đó, từng bước làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững của thành phố. Ðiển hình như nhân dân hẻm 3T2 ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đã đóng góp tiền trải nhựa mặt hẻm khang trang. Ông Phan Quốc Nhân, người dân phường Xuân Khánh, nói: “Trước đây, mặt hẻm thấp, khi mưa lớn hay triều cường dâng cao, có những đoạn bị ngập. Bà con đồng tình đóng góp tiền trải nhựa mặt hẻm, quận đầu tư hạ tầng nâng cấp hẻm. Hẻm được nâng cấp sạch đẹp, lưu thông thuận lợi, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân sẽ nâng cao”.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hệ thống Mặt trận các cấp thành phố đã phối hợp vận động hơn 620 tỉ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội; vận động quỹ “Vì người nghèo” hơn 120 tỉ đồng; xây dựng và sửa chữa 2.819 căn nhà Ðại đoàn kết; xây dựng hàng trăm công trình phúc lợi; trợ giúp hàng ngàn gia đình phát triển sản xuất; hằng năm vận động, hỗ trợ hơn 120.000 suất quà Tết... Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) toàn thành phố cuối năm 2023 giảm còn dưới 0,21%. Bà Nguyễn Thị Ba, 75 tuổi, ở xã Nhơn Nghĩa, huyện phong Ðiền, chia sẻ: “Hằng ngày, cháu nội của tôi đi thu mua hạnh về bán cho vựa. Thu nhập thấp chỉ đủ lo bữa ăn hằng ngày cho 2 bà cháu, căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền sửa chữa. Nhờ cán bộ các cấp hỗ trợ cất lại căn nhà khang trang, bà cháu tôi có nơi ở ổn định”.

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã phát động hệ thống Mặt trận các cấp trong thành phố và các tổ chức thành viên đăng ký thực hiện 178 công trình, phần việc với tổng trị giá hơn 101 tỉ đồng. Nổi bật, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố chủ trì phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện: Chương trình đi bộ “đồng hành vì người nghèo” với sự tham gia của hơn 5.000 người, qua đó vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo” thành phố hơn 17 tỉ đồng. Chương trình Giao lưu văn nghệ “Nối vòng tay lớn”, qua đó trao tặng 116 căn nhà Ðại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho 20 hộ nghèo với tổng số tiền 6 tỉ đồng. Chương trình tuyên dương 100 gương điển hình tiêu biểu và hành trình về thăm quê Bác, gặp gỡ Chủ tịch nước, lãnh đạo Quốc hội, trao hỗ trợ cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Nghệ An 1 tỉ đồng...

Công tác tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được chú trọng; chất lượng và hiệu quả việc tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp tiếp xúc cử tri cũng như tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, theo dõi việc trả lời của các ngành, các cấp qua từng kỳ họp được nâng lên, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận các cấp thành phố. Mặt trận các cấp tham gia góp ý 2.436 dự thảo văn bản, thực hiện 1.109 cuộc giám sát với 40 nội dung, tổ chức 586 hội nghị phản biện xã hội. Nhiều nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận các cấp trong thành phố đã mang lại kết quả tích cực, tạo đồng thuận và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Chủ động hội nhập

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Mặt trận phối hợp các tổ chức thành viên và các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương đối ngoại của Ðảng, Nhà nước; chủ động giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố với kiều bào, các cơ quan ngoại giao, tổ chức, hiệp hội, tổ chức nhân dân tại các nước có địa phương kết nghĩa với TP Cần Thơ. Ðồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam với các quốc gia trên thế giới; đón hơn 350 đoàn vào giao lưu, đầu tư kinh doanh tại thành phố; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cộng đồng người Cần Thơ đang sinh sống ở các nước trên thế giới…

Mặt trận các cấp thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Mặt trận các cấp duy trì tổ chức tập huấn cho cán bộ hằng năm theo hướng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm bằng nhiều hình thức: hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi, chủ tịch mặt trận cơ sở giỏi, tạo bước chuyển biến mới trong chất lượng đội ngũ cán bộ. Hệ thống Mặt trận các cấp thành phố thực hiện tốt giao ban định kỳ hằng tháng, nội dung sinh hoạt phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận các cấp; đẩy mạnh tổ chức các hội nghị, tập huấn, giao ban bằng hình thức trực tuyến, từng bước xây dựng văn phòng điện tử không giấy; phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đổi mới theo hướng sâu sát địa bàn, tăng cường tập trung cho cơ sở, gắn liền với đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQVN thành phố đã củng cố, kiện toàn 3 hội đồng tư vấn và thành lập mới Hội đồng tư vấn về kỹ thuật - công nghệ; 9/9 quận, huyện đều thành lập các ban tư vấn. Tăng cường phát huy vai trò của thành viên các hội đồng tư vấn, ban tư vấn, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học đã tham gia tư vấn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, nhất là trong công tác giám sát và phản biện xã hội, đóng góp xây dựng pháp luật.

Những kết quả trên cho thấy tổ chức Mặt trận các cấp không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Qua đại hội Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương đề cử 2.892 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQVN cấp xã; trong đó, nữ có 897 vị (tỷ lệ 31,01%), tôn giáo có 358 vị (tỷ lệ 12,37%), dân tộc có 149 vị (tỷ lệ 5,15%). Ðại hội MTTQVN cấp huyện đã hiệp thương đề cử 516 vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN cấp huyện; trong đó, nữ có 133 vị (tỷ lệ 25,77%), tôn giáo có 40 vị (tỷ lệ 7,75%), dân tộc có 105 vị (tỷ lệ 20,34%). Ðại hội MTTQVN thành phố đã hiệp thương đề cử 89 vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN thành phố; trong đó, ngoài Ðảng có 21 vị (tỷ lệ 23,59%), nữ có 29 vị (tỷ lệ 32,58%), dân tộc có 5 vị (tỷ lệ 5,61%), tôn giáo có 19 vị (tỷ lệ 21,34%).

Với sự đoàn kết thống nhất cao của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền thành phố xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị văn minh hiện đại, phát triển vững chắc trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

 

Chia sẻ bài viết