02/10/2023 - 20:28

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một buổi học của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Mục tiêu của Kế hoạch là đến năm 2030, phấn đấu thu hút 40-45% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN trình độ sơ cấp, trung cấp và 40-45% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN trình độ trung cấp, cao đẳng; ít nhất 70% cơ sở GDNN và 100% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng; phấn đấu 100% nhà giáo đạt chuẩn và khoảng 90% cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý, quản trị hiện đại. Có khoảng 90% ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng được xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia; phấn đấu xây dựng 1 cơ sở GDNN tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4. Tầm nhìn đến năm 2045, GDNN đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của thị trường lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực.

Thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn các cơ sở GDNN, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; ban hành hoặc tham mưu trình UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, thực hiện Kế hoạch… Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 117/KH UBND của UBND TP Cần Thơ và xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT đến năm 2030;…

Tin, ảnh: B.NG

 

Chia sẻ bài viết