26/08/2011 - 08:52

PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH:

Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, quy hoạch, dự báo, thống kê kinh tế

Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ngày 25-8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh lưu ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cần thông tin một cách chủ động, chân thực để nhân dân hiểu một cách đầy đủ về chủ trương, chính sách của Chính phủ. Bộ KH&ĐT cũng cần triển khai một cách đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó quan trọng nhất là nâng cao chất lượng của công tác lập kế hoạch, quy hoạch, công tác dự báo, thống kê phục vụ công tác điều hành của Chính phủ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&ĐT cần tập trung nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân sâu xa dẫn đến những dấu hiệu chưa ổn định của nền kinh tế, để từ đó đề xuất, tham mưu cho Chính phủ những phương án khắc phục một cách chủ động, hiệu quả; đồng thời, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đề nghị cần đánh giá lại công tác quy hoạch, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét phân cấp cho địa phương đến đâu là phù hợp với thực tiễn, từ đó, cân đối nguồn lực dành cho quy hoạch và thực hiện quy hoạch, ít nhất là trong trung hạn.

Báo cáo của Bộ KH&ĐT trong 8 tháng năm 2011, Bộ đã tập trung tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách trình Chính phủ kịp thời chỉ đạo, điều hành các cân đối lớn của nền kinh tế; soạn thảo nhiều đề án, báo cáo quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

THÚY HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết