16/01/2020 - 08:41

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát 

Năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như: thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ giải quyết tin báo, kiểm sát quyết định truy tố đạt kết quả cao. Tuy nhiên, công tác kiểm sát còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cần có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Kiểm sát viên tham gia phần xét hỏi bị cáo tại phiên tòa.

Năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đã thực hiện vượt 35/76 chỉ tiêu, trong đó, tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 93% (vượt 3%), kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố, tỷ lệ ra quyết định truy tố đúng thời hạn đạt 100% (vượt 10%), tỷ lệ truy tố bị can đúng tội danh đạt 100% (vượt 5%)... Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát khởi tố 1.091 vụ/1.292 bị can, giảm 16 vụ (1,4%)/59 bị can (4,4%) so với cùng kỳ. Công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát với các cơ quan tư pháp góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng đã chủ động phối hợp liên ngành với Cơ quan điều tra và Tòa án xác định 75 án điểm để tập trung điều tra truy tố, xét xử phục vụ yêu cầu chính trị tại địa phương. Phối hợp Tòa án tổ chức 175 phiên tòa rút kinh nghiệm về hình sự, dân sự; triển khai việc số hóa hồ sơ và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa đối với 4 vụ án hình sự nhằm đảm bảo sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng.

Mặc dù công tác kiểm sát đã được nâng chất nhưng vẫn còn án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng, nguyên nhân do một số vụ án kinh tế có tính chất phức tạp, tội phạm xảy ra trên nhiều địa bàn, nhiều đối tượng tham gia, một số vụ án liên quan đến người nước ngoài, do đó khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, giám định, định giá tài sản. Bà Trần Thị Tám, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP  Cần Thơ, cho biết: Công tác kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới tuy có tăng nhưng đôi lúc còn thiếu sót, một số vụ án bị cấp phúc thẩm hủy, sửa nhưng không có kháng nghị của Viện Kiểm sát. Nguyên nhân là do phần lớn các tranh chấp dân sự ngày càng phức tạp, đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, do đó chỉ kiểm sát nội dung bản án sơ thẩm, rất khó phát hiện vi phạm.

Để nâng cao chất lượng kiểm sát, ông Huỳnh Việt Thanh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Về trách nhiệm công tố của kiểm sát viên tại phiên tòa, kiểm sát viên phải bảo đảm tính khách quan, có căn cứ, đúng quy định pháp luật; không để xảy ra trường hợp Viện Kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử bị cáo không phạm tội, tuyên hủy để điều tra xét xử lại. Nếu để xảy ra trường hợp này, có trách nhiệm của kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Kiểm sát viên cần chú trọng kiểm sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động xét xử và các bản án, quyết định của Tòa án; tăng cường kiểm sát các bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện, kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, giải quyết kịp thời các trường hợp có đơn yêu cầu bồi thường oan sai. Bên cạnh đó, ngành kiểm sát tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; đảm bảo công tác kiểm sát điều tra, truy tố đúng người, đúng tội; không để Viện Kiểm sát truy tố mà tòa tuyên không phạm tội. Đồng thời, nâng cao hơn nữa nhiệm vụ thực hành quyền công tố, chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống oan, sai và tránh bỏ lọt tội phạm… Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát thành phố cần quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25-8-2016 của Thành ủy Cần Thơ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm”...

Bài, ảnh: Hoàng Yến

Chia sẻ bài viết