10/12/2019 - 20:15

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên 

(CT)- Ngày 10-12, Huyện ủy Vĩnh Thạnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và đề ra nghị quyết nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đến dự chỉ đạo Hội nghị (ảnh).

Năm 2019, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện tổ chức triển khai thực hiện đạt toàn bộ 13 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, Huyện ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt phong trào “tự soi, tự sửa” và tổ chức cho từng đảng viên đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức viết nhật ký làm theo Bác... Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay 155/161 chi bộ đã tổ chức xong Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022, đạt 96,27%. Huyện ủy và các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kinh tế của huyện phát triển ở mức khá cao; tổng giá trị sản xuất cả năm được 6.720 tỉ đồng, đạt 107,02% kế hoạch. Công tác chăm lo sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao chất lượng, an sinh xã hội được thực hiện tốt, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đề nghị: Thời gian tới, Huyện ủy Vĩnh Thạnh tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái, chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động. Công tác quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đảm bảo cơ cấu hợp lý, có kế thừa, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua. Tập trung huy động và khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, vệ sinh môi trường…

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết