04/01/2020 - 17:31

Năm 2020, thanh tra thường xuyên và đột xuất những điểm “nóng” về tài nguyên môi trường

(TTXVN)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tại Hội nghị tổng kết năm 2019 của Thanh tra Bộ vừa qua. Theo đó, trong năm 2020 Thanh tra Bộ tiếp tục phát huy những sáng kiến, nhất là gắn kết chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí trong việc phát hiện các tiêu cực trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từ đó xây dựng kế hoạch thanh tra thường xuyên, thanh tra đột xuất đúng trọng tâm, trọng điểm để đạt được hiệu quả thiết thực.

Trong năm 2019, Thanh tra Bộ đã triển khai 19 cuộc thanh tra, kiểm tra (có 3 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất); giám sát hoạt động 6 đoàn thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 6 tổ chức có vi phạm với các hình thức tước quyền sử dụng 2 giấy phép khai thác khoáng sản trong thời hạn 6 tháng; xử phạt 5 tổ chức với số tiền trên 1,3 tỉ đồng.

Công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Thanh tra. Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ còn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật; quán triệt và triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức để có những hành động, việc làm cụ thể trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường…

Văn Hào

 

Chia sẻ bài viết