23/12/2011 - 09:15

Năm 2012, tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

(TTXVN)- Ngày 22-12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Chính phủ đã họp với các địa phương về triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012.

Phát biểu đề dẫn thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khái quát về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2011 và nhấn mạnh những ưu tiên trong điều hành chỉ đạo năm 2012 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tháo gỡ hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 6%...

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Chính phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 là thực hiện toàn diện, lâu dài tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong đó, tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công có hiệu quả hơn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đạt hiệu quả cao hơn xứng đáng với tiềm lực doanh nghiệp đã có và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, độc lập chủ quyền quốc gia, tăng cường công tác đối ngoại tạo điều kiện bảo vệ và phát triển đất nước... Về tình hình năm 2011, theo đánh giá của Chính phủ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nền kinh tế nước ta đã có chuyển biến tích cực và đạt những kết quả trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP năm 2011 ước đạt 6%, tỷ lệ CPI cả năm khoảng 18%. Các ngành kinh tế chủ yếu tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng; xuất khẩu tăng khoảng 25%; tỷ lệ nhập siêu/nhập khẩu còn khoảng 10,4%. Thu ngân sách tăng 13,4% so với dự toán; bội chi ngân sách giảm còn 4,9%...

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính... về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012. Các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung định hướng chủ đạo, những giải pháp mới, có tính đột phá trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện dự thảo Nghị quyết Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Chia sẻ bài viết