06/02/2013 - 15:08

Một số thông tin về chế độ được hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế

Cử tri quận Cái Răng và quận Thốt Nốt đề nghị ngành y tế phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội hướng dẫn cho cử tri biết việc chi trả đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, trong đó có việc sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao và tiêm ngừa bệnh dại. Nội dung công văn trả lời của Sở Y tế thành phố, như sau:

- Khi khám bệnh, chữa bệnh đúng nơi đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu, hoặc chuyển tuyến đúng quy định, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng chế độ thanh toán bảo hiểm y tế như sau:

+ Được thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, lực lượng Công an Nhân dân; khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương tối thiểu chung (< 157.000 đồng).

+ Được thanh toán 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với cán bộ hưu trí, người được trợ cấp mất sức, dân tộc thiểu số; đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo.

+ Được thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế còn lại.

- Về việc sử dụng kỹ thuật cao trong khám bệnh, chữa bệnh:

+ Được thanh toán 100% chi phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi, lực lượng Công an Nhân dân, một số đối tượng người có công.

+ Được thanh toán 100% chi phí nhưng không quá 40 tháng lương tối thiểu đối với một số đối tượng người có công.

+ Được thanh toán 95% chi phí đối với đối tượng cán bộ hưu trí, người mất sức lao động, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo nhưng không quá 40 tháng lương tối thiểu.

+ Được thanh toán 80% đối với các đối tượng khác, nhưng không quá 40 tháng lương tối thiểu.

- Về việc tiêm ngừa bệnh dại: Dịch vụ tiêm ngừa không nằm trong các quyền lợi được hưởng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm quy định.

 

Chia sẻ bài viết