21/06/2016 - 09:14

Một số lưu ý khi làm hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng

Để giúp thí sinh, phụ huynh nắm rõ cách làm, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2016, Báo Cần Thơ trích đăng một số thông tin quy định ở Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT: Đăng ký dự thi (ĐKDT) 4 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu), gồm: 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại. Những thí sinh không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được phép chọn môn thi thay thế môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn. Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ: ĐKDT 4 môn tối thiểu và ĐKDT thêm các môn khác để xét tuyển sinh. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT thì ĐKDT các môn để xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Sinh viên tình nguyện Trường ĐHCT hướng dẫn thí sinh cách nộp hồ sơ ĐKXT vào trường năm 2015. Ảnh: B.NG

Đăng ký dự thi: Thí sinh đang học tại cơ sở giáo dục nào thì ĐKDT tại cơ sở giáo dục đó; thí sinh tự do thì ĐKDT tại địa điểm do các sở GD&ĐT quy định sao cho thuận tiện nhất. Sau khi có kết quả thi, các sở GD&ĐT và các trường ĐH chủ trì cụm thi công bố kết quả thi, tạo thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh tra cứu kết quả thi. Trường ĐH chủ trì cụm thi cấp cho mỗi thí sinh (dự cụm thi ĐH) 1 Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học.

Về xét công nhận tốt nghiệp THPT: Giống như năm 2015, Sở GD&ĐT kết hợp sử dụng kết quả điểm bài thi 4 môn thi tối thiểu với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Về tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy: Các trường ĐH, CĐ, nhất là các trường khối năng khiếu, nghệ thuật chủ động xây dựng và công bố công khai đề án tự chủ tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy; tổ chức tuyển sinh theo các quy định tại đề án tự chủ tuyển sinh. Đối với các trường sử dụng kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển: Cơ bản giữ ổn định như năm 2015; thí sinh sử dụng mã số ghi trong Giấy chứng nhận kết quả thi của mình để ĐKXT trong các đợt xét tuyển; thí sinh ĐKXT qua bưu điện và trực tuyến (online) hoặc theo phương thức do trường ĐH, CĐ công bố.

Trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng ĐKXT. Các trường căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GDĐT quy định để xác định và công bố công khai ngưỡng ĐKXT vào ngành/nhóm ngành của trường; tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển cho thí sinh. Các đợt xét tuyển:

+ Đợt xét tuyển đầu tiên: Thời gian ĐKXT và xét tuyển là 12 ngày; mỗi thí sinh được ĐKXT vào tối đa 2 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành đào tạo;

+ Các đợt xét tuyển kế tiếp: Thời gian ĐKXT và xét tuyển mỗi đợt là 10 ngày; mỗi thí sinh ĐKXT mỗi đợt vào tối đa 3 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành đào tạo.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, thí sinh có thể đăng ký tối đa 2 nguyện vọng, tức là 2 ngành (hoặc nhóm ngành) của một trường cho mỗi đợt xét tuyển; một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển. Ngoài ra, cần kèm theo các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi chỉ nộp cho trường khi đã trúng tuyển và nhập học. Thí sinh cần ghi chính xác (số báo danh, CMND) và thống nhất với thông tin trong Hồ sơ đăng ký dự thi; ghi chính xác mã đăng ký xét tuyển được quy định trong Giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh.

B.K (lược ghi)

Chia sẻ bài viết