16/10/2019 - 20:20

Mỗi Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước phải là trung tâm đổi mới sáng tạo 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ngày 16-10 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ  đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Trong phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, từ năm 2016 đến tháng 6-2019, cả nước đã cổ phần hóa được 162 doanh nghiệp với tổng quy mô vốn nhà nước được xác định lại là 205.433,2 tỉ đồng, bằng 108% tổng giá trị vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa của cả giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt 218.255 tỉ đồng, gấp 2,8 lần tổng thu từ cổ phần hóa và thoái vốn giai đoạn 5 năm trước đây.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ba nội dung chính cần quán triệt đó là: Quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách doanh nghiệp nhà nước để triển khai tốt hơn nhiệm vụ này bảo đảm đúng hướng, hiệu quả, bền vững và coi trọng vai trò doanh nghiệp nhà nước. Nội dung thứ hai là cần đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được, các hạn chế yếu kém; tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút kinh nghiệm. Nội dung chính thứ 3 là giải pháp trọng tâm thời gian tới, tập trung vào trả lời câu hỏi "Chúng ta cần phải làm gì để thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước; hiệu quả là quan trọng nhất?".

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng cũng đánh giá thời gian qua, đã có nhiều cách làm, chủ trương để chống trì trệ, thất thoát, do đó, tài sản tăng, hàng tồn kho giảm, doanh thu từ khối doanh nghiệp nhà nước tăng, nộp về NSNN cao hơn. Công tác chống thất thoát và chống tham nhũng được chú trọng. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước được cải thiện hơn, thể hiện vai trò chủ đạo trong 1 số lĩnh vực, tạo nguồn thu lớn. Đặc biệt, nhờ có vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong một số lĩnh vực nên kinh tế vĩ mô tốt hơn trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều chao đảo, phức tạp như vừa qua.

Nhiều Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước tái cơ cấu thành công như: VNPT, Viettel. Nhiều doanh nghiệp nhà nước đã chú ý ứng dụng công nghệ nhất là doanh nghiệp trong khối viễn thông.

Về những nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh:  Sự lớn mạnh của các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước luôn có vai trò quan trọng, "là ngọn cờ bảo vệ đường lối kinh tế mà chúng ta đang đặt ra trong quá trình phát triển đất nước".

    Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước cần khẩn trương nâng cao năng lực quản trị; nâng cao hiệu quả của bộ máy điều hành, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tăng năng lực cạnh tranh.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết