20/01/2016 - 21:58

Nhịp cầu dân cử

Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng nông sản phù hợp với lợi thế và khả năng cạnh tranh

Thực hiện nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố về thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng nông sản phù hợp với lợi thế và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, nhất là đối với lúa gạo, thủy sản, trái cây có giá trị thương phẩm; đồng thời, hỗ trợ nông dân xây dựng và đăng ký thương hiệu các mặt hàng nông sản. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Theo Quyết định số 606/QĐ-BCT ngày 21-1-2015 của Bộ Tài chính, lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015 - 2020, hàng năm, thương nhân có trách nhiệm xây dựng vùng nguyên liệu trong các vụ sản xuất chính trong năm, diện tích vùng nguyên liệu mỗi vụ theo quy định. Như vậy, doanh nghiệp xuất khẩu gạo sẽ phải có hợp đồng thu mua sản phẩm với nông dân.

Trên địa bàn TP Cần Thơ có 25 thương nhân xuất khẩu gạo với lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu thực hiện theo Quyết định số 606/QĐ-BCT ngày 21-1-2015.

Hình thức tiêu thụ trái cây trên địa bàn chủ yếu thực hiện theo đường tiểu ngạch, nông dân bán cho thương lái quen với giá cả thỏa thuận.

Về thủy sản, để tạo nên những sản phẩm thủy sản đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước thì đòi hỏi người nuôi phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. Hiện nay, tình hình nuôi thủy sản trên địa bàn TP Cần Thơ đã và đang triển khai đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và phát triển bền vững.

Ngành nông nghiệp kết hợp với Hội nghề cá Việt Nam, Vụ Nuôi trồng thủy sản tập huấn cho hộ nuôi cá tra về sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và mở các lớp tập huấn tuyên truyền VietGAP theo Nghị định số 36/2014/NĐ-CP và Thông tư số 23/2014/TT- BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra đến người nuôi cá tra, các công ty chế biến thủy sản và phổ biến một số các văn bản pháp luật.

Ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh việc triển khai và mở rộng diện tích nuôi theo các tiêu chuẩn ASC; BMP; VietGAP; GlobalGAP... trên 127 ha (bao gồm: ASC 67 ha; BMP 34 ha; VietGAP 1 ha; GlobalGAP 25 ha…) để đáp ứng yêu cầu của thị trường nước ngoài. Ngoài các doanh nghiệp còn có các hộ nuôi theo tiêu chuẩn ASC và nuôi theo tiêu chuẩn Metro GAP phát triển trong phạm vi thu mua của siêu thị trong nước.

Ngoài ra, ngành Nông nghiệp đang triển khai Đề án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh TP Cần Thơ và dự thảo Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản TP Cần Thơ nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông sản của thành phố, tăng thu nhập cho nông dân.

Chia sẻ bài viết