01/06/2019 - 05:17

Long trọng tổ chức Ðại hội Ðại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024 

Các đại biểu xem triển lãm hình ảnh tư liệu tại đại hội. Ảnh: KIM XUÂN

(CT)- Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ khai mạc vào sáng nay, 1-6-2019, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Có 250 đại biểu chính thức đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tộc được chọn cử ra từ đại hội MTTQVN các cấp của thành phố về tham dự đại hội. Theo chương trình nghị sự, đại hội sẽ chiếu phóng sự phản ánh kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQVN thành phố khóa VIII; công bố kết quả hiệp thương cử Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024, đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024…

m Trước đó, ngày 31-5-2019, Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ IX đã tổ chức ngày làm việc thứ nhất thông qua nội dung chương trình đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, ban thư ký đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội MTTQVN thành phố và ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN, ý kiến góp ý dự thảo Điều lệ MTTQVN (sửa đổi, bổ sung); kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019; hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX…

 THANH THY

Chia sẻ bài viết