08/01/2013 - 21:54

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:

Lấy ý kiến dân về Hiến pháp là thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân

(CT)- Ngày 8-1-2013, ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp (DTSĐHP) cùng các ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Ủy ban DTSĐHP; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban DTSĐHP; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ủy ban DTSĐHP; Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban DTSĐHP đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai lấy ý kiến nhân dân về DTSĐHP năm 1992. Tại điểm cầu Cần Thơ, có ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và sửa đổi Hiến pháp, một công việc hệ trọng của quốc gia. Trong lịch sử lập hiến, việc xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi Hiến pháp đều tiến hành lấy ý kiến nhân dân. Việc làm này xuất phát từ tư tưởng tất cả mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Do đó, việc lấy ý kiến nhân dân nhằm tập hợp trí tuệ sâu rộng trong toàn dân, góp phần làm cho Hiến pháp phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Để việc lấy ý kiến có ý nghĩa thực chất, quá trình này phải được tiến hành thận trọng, khoa học, công khai, dân chủ. Đặc biệt, ý kiến của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, phải được trân trọng lắng nghe, nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện và nâng cao chất lượng dự thảo…

Hội nghị đã nghe báo cáo của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu về những nội dung cơ bản của DTSĐHP năm 1992. Trong đó nêu rõ, dự thảo Hiến pháp sau khi sửa đổi, bổ sung có 11 chương, 124 điều. So với Hiến pháp năm 1992, dự thảo giảm 1 chương, 23 điều, giữ nguyên 14 điều; sửa đổi, bổ sung 99 điều và bổ sung 11 điều mới. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ DTSĐHP năm 1992, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu quả của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.

Về lộ trình thực hiện, theo đồng chí Phan Trung Lý, Trưởng Ban biên tập DTSĐHP, bắt đầu từ tháng 1 cho đến hết tháng 2 sẽ tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhân dân; chậm nhất đến giữa tháng 3, báo cáo tổng hợp của các bộ ngành phải được gửi đến cơ quan chức năng. Dự kiến vào khoảng cuối tháng 4, Ban biên tập sẽ trình dự thảo báo cáo kết quả lấy ý kiến và dự kiến những vấn đề cần giải trình, tiếp thu, chỉnh lý để trình Ủy ban dự thảo xem xét, quyết định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần 2 và Kết luận Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về DTSĐHP. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần đưa nội dung này vào sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ để quán triệt trong toàn thể đảng viên về mục đích, quan điểm, định hướng trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về DTSĐHP. Lãnh đạo các tổ chức, đơn vị do mình phụ trách cần đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện cho cơ quan tổ chức, đơn vị ở bộ, ngành, địa phương mình phụ trách tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh…

Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết