06/10/2012 - 20:40

Làm sáng tỏ vị thế của Vương triều Tiền Lý đối với lịch sử dân tộc

Nhân kỷ niệm 1470 năm (542 - 2012) ngày Cuộc khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ, ngày 6-10 tại Hà Nội, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Một số vấn đề về Vương triều Tiền Lý và quê hương của vua Lý Nam Đế" với sự tham dự của đông đảo các nhà sử học, nhà khoa học và nhân dân địa phương.

GS.Đinh Xuân Lâm (Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) nhấn mạnh: Công lao và sự nghiệp của Lý Nam Đế là vô cùng to lớn trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Tuy nhiên, có một khoảng trống lớn trong tiểu sử của vị Anh hùng dân tộc họ Lý ở thế kỷ thứ VI này là đã hơn 1.000 năm qua, sử sách không cho biết quê hương cụ thể của ông là đâu. Hội thảo là dịp làm sáng tỏ thêm một bước về quê hương, dòng họ, gia thế của vua Lý Nam Đế và vị thế của Vương triều Tiền Lý đối với lịch sử dân tộc.

Gần 30 tham luận của các nhà sử học, khoa học đã tập trung làm rõ ba chủ đề chính, đó là xác định rõ quê gốc của vua Lý Nam Đế; đánh giá sự nghiệp, cống hiến của vua Lý Nam Đế và vị trí của Vương triều Tiền Lý đối với lịch sử dân tộc; đồng thời nghiên cứu, khảo sát một số di tích lịch sử liên quan tới vua Lý Nam Đế và Vương triều Tiền Lý. Các nhà sử học, nhà nghiên cứu dựa trên cơ sở tư liệu điền dã thực địa ở các vùng Tiên Phong, huyện Phổ yên, tỉnh Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, kết hợp với tư liệu Thần tích, Thần sắc, Truyền thuyết... còn lưu giữ đã nhận định: Vua Lý Nam Đế có quê gốc là thôn Cỏ Pháp, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ngày nay.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN)

Chia sẻ bài viết