22/02/2013 - 21:46

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:

Làm rõ các chính sách đang cản trở phát triển bền vững

Ngày 22-2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng quốc gia phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hội đồng quốc gia phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch được thành lập vào tháng 7-2012. Sau gần một năm thành lập, Hội đồng đã tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; các giải pháp nhằm thực hiện phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Tại phiên họp, các ý kiến cho rằng, mặc dù đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, song nền kinh tế nước ta đã và đang bộc lộ những thách thức, năng lực cạnh tranh còn yếu trên nhiều mặt. Mức thu nhập bình quân của Việt Nam còn thấp và có khoảng cách so với mức trung bình của các nước đang phát triển tại châu Á, bên cạnh đó những bất ổn về kinh tế vĩ mô như: tăng trưởng nóng, lạm phát, môi trường đầu tư kém hấp dẫn… ngày càng tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Do vậy, trong giai đoạn mới cần đặt năng lực cạnh tranh và hiệu quả bền vững làm trọng tâm khi lựa chọn định hướng chiến lược, mô hình và kịch bản tăng trưởng cho nền kinh tế.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội đồng quốc gia phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh thời gian qua. Phó Thủ tướng yêu cầu, để phát triển nhanh và bền vững, năm 2013 Hội đồng cần tập trung xây dựng bộ tiêu chí đo lường năng lực cạnh tranh cấp quốc gia phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và có biện pháp giám sát thực hiện, đồng thời phân tích sâu thực trạng năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm làm rõ các chính sách đang cản trở phát triển bền vững từ đó có kiến nghị chuyên sâu để hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp.

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết