16/11/2008 - 08:58

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Văn Huyên

Chiều 15-11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Gs.Ts Nguyễn Văn Huyên (16/11/1908-16/11/2008).

Diễn văn của Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục - Đào tạo Bành Tiến Long đã ôn lại những đóng góp to lớn của nhà giáo, nhà trí thức yêu nước Nguyễn Văn Huyên - người được giao trọng trách xây dựng nền giáo dục nước nhà từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, người giữ cương vị Bộ trưởng gần 30 năm.

Gs Nguyễn Văn Huyên là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận văn xuất sắc Tiến sĩ Văn khoa tại trường đại học Tổng hợp Sorbonne - Paris năm 1934. Ông không ra làm quan mà quyết định chọn nghề dạy học tại trường Bưởi từ tháng 2-1935. Với lòng say mê khoa học và văn hóa dân tộc, ông còn thực hiện 20 công trình nghiên cứu đặc sắc về văn hóa Việt Nam từ năm 1937 đến 1940.

Đi theo cách mạng từ rất sớm, Gs Nguyễn Văn Huyên đã trải qua các cương vị: Tổng giám đốc đại học vụ kiêm Giám đốc trường Viễn đông Bác Cổ, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa V,...

Tại lễ kỷ niệm, nhiều giáo sư, nhà giáo đã phát biểu ca ngợi tấm gương của Gs.Ts Nguyễn Văn Huyên nổi bật trên 3 khía cạnh chính: Mẫu mực về tinh thần yêu nước, cách mạng của một trí thức, một học giả uyên bác; Một nhà khoa học tài năng kết hợp chặt chẽ giữa lý luận khoa học với thực tiễn đất nước; Nhà lãnh đạo tận tụy, trung thực, có uy tín cao, giàu lòng nhân ái.

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết