13/04/2024 - 11:45

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

(CT) - Chiều 11-4-2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết và quyết tâm thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp.

Chương trình ký kết phối hợp thực hiện cho vay đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cho vay để ký quỹ tại NNHCSXH đối với NLĐ thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc trên địa bàn thành phố với đối tượng và mức cho vay theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp và các nghị định, quyết định, nghị quyết, các văn bản liên quan phù hợp từng thời kỳ. Mục đích sử dụng vốn vay, thời hạn, lãi suất, quy trình, thủ tục cho vay... áp dụng quy định hiện hành của NHCSXH. Hai đơn vị phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức về chính sách cho vay; thực hiện quy trình thủ tục cho vay đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và để ký quỹ đối với NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc theo hướng dẫn của Tổng giám đốc NHCSXH. Đồng thời, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nợ rủi ro phát sinh theo quy định hiện hành; phản ánh kịp thời kết quả đạt được, nhân rộng các mô hình hiệu quả; đề ra giải pháp hoặc tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện… Qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết