28/12/2007 - 10:26

Ký kết 44 thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Ngày 27-12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng theo nhu cầu xã hội.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Chủ trương đào tạo theo nhu cầu sẽ được cụ thể hóa vào từng ngành nhằm mang lại hiệu quả cao hơn. Dự kiến từ nay tới năm 2020, sinh viên ngành ngân hàng - tài chính khi ra trường có thể lập tức làm việc trong môi trường tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

Ngay tại hội thảo, 44 văn bản thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa 9 cơ sở đào tạo là: Đại học Kinh tế Quốc dân, Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Ngoại thương, Đại Nam, Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Cao đẳng Tài chính quản trị kinh doanh với 15 ngân hàng và 17 doanh nghiệp trong cả nước.

Đến năm 2010, nhu cầu nhân lực trên các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, kiểm toán, thẩm định giá là gần 13.500 người, trong đó lĩnh vực chứng khoán là 5.000 người, bảo hiểm 3.000 người, kiểm toán 5.000 người, thẩm định giá 500 người. Trong khi đó, hiện nay chỉ có hơn 1% cán bộ, nhân viên ngành tài chính - ngân hàng có trình độ tiến sĩ. Kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ vẫn còn yếu, thiếu kiến thức thực tế, khả năng ngoại ngữ hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế.

NGỌC ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết