15/07/2011 - 08:31

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc ngày 21-7

Sáng 14-7, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến chương trình và các công việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn, tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa XIII sẽ tập trung cho công tác tổ chức, nhân sự và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác như: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; tình hình thực hiện và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; nghe và thảo luận việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 2 Khóa XI, việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992... Dự kiến, tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất là 14,5 ngày (trong đó một nửa ngày họp trù bị). Phiên khai mạc diễn ra ngày 21-7 và bế mạc vào ngày 6-8-2011. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; phê chuẩn các thành viên Chính phủ...

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ nhất một số nội dung: Nghị quyết về việc miễn, giảm, giãn thuế trong năm 2011; bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước... Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội; các cơ quan soạn thảo khẩn trương tiếp thu, bổ sung, chỉnh lý những nội dung đã được góp ý; kiểm tra chu đáo tất cả các khâu, công việc, chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XIII.

Cũng trong sáng 14-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ban hành Biểu thuế bảo vệ môi trường.

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết