16/07/2020 - 18:27

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Kiên quyết xử lý cá nhân thiếu trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công 

 (TTXVN)- Sáng 16-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương để đôn đốc tiến độ nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Ảnh: VGP/QUANG HIẾU

Trong số 6 nhóm nguyên nhân dẫn đến giải ngân chậm vốn đầu tư công, các ý kiến tại Hội nghị tập trung đến yếu kém trong khâu tổ chức triển khai thực hiện tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, chưa rõ nét; công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa được thực hiện tốt; việc đôn đốc nhà thầu triển khai thi công chưa quyết liệt và hiệu quả…

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến yêu cầu nâng cao nhận thức trong giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đất nước đang chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19.

Thủ tướng chỉ rõ, qua kiểm tra, công tác chuẩn bị dự án, chuẩn bị đầu tư còn yếu kém, nhiều bất cập; trong đó có việc chưa phân bổ gần 27.000 tỉ đồng vốn. Thủ tướng đề nghị các bộ cần có chương trình hành động cụ thể, mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong triển khai nhiệm vụ này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương cần tập trung hỗ trợ cho đầu tư xã hội, thu hút vốn FDI và đầu tư tư nhân để thúc đẩy tăng trưởng.

Với quyết tâm cao nhất, Thủ tướng đề nghị phát động phong trào thi đua yêu nước trong giải ngân vốn đầu tư công, thu hút vốn đầu tư tư nhân, vốn FDI tại các ngành, địa phương.

Nhấn mạnh đến trách nhiệm người đứng đầu trong bối cảnh chỉ còn 25 -26 tuần là hết năm, Thủ tướng yêu cầu báo cáo thường xuyên 2 tuần/lần về kết quả triển khai công tác này đi đôi với kiên quyết xử lý cá nhân thiếu trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng quyết định bắt đầu từ đầu tháng 8, giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư lập danh sách điều chuyển vốn trình Chính phủ quyết định để ưu tiên cho các dự án đang rất cần vốn. Ði liền với đó là công khai, minh bạch trên báo chí, tuyên dương những địa phương, bộ, ngành làm tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời kiểm điểm, phê bình các địa phương, bộ, ngành chưa thực hiện tốt.

Tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng - một khâu yếu trong giải ngân vốn đầu tư, Thủ tướng chỉ đạo các Bí thư, Chủ tịch tỉnh phải hỗ trợ cấp huyện, cấp xã trong đối thoại, tuyên truyền với người dân; giải quyết thỏa đáng, đúng mức, đúng quy định của pháp luật trong hỗ trợ, bồi thường người dân thuộc diện thu hồi đất.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục giao quyền cho các địa phương trong xử lý các vấn đề về thủ tục theo thẩm quyền; tiếp tục đôn đốc kiểm tra, xử lý các thủ tục hồ sơ tồn đọng. Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong xây dựng cơ bản; xác định rõ trách nhiệm và đảm bảo tiến độ thời gian thanh quyết toán dự án.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm nay vẫn thấp so với yêu cầu. Ba bộ, cơ quan Trung ương và 9 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 50%; 33 bộ, cơ quan Trung ương và 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%, trong đó 7 bộ, cơ quan Trung ương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%.

QUANG VŨ

Chia sẻ bài viết