24/06/2008 - 08:58

Bộ Giao thông vận tải

Kiến nghị Chính phủ cho phép thi công trở lại gói thầu số 2 cầu Cần Thơ

(CT)- Ông Dương Tuấn Minh, Tổng giám đốc Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, tiến độ thi công cầu Cần Thơ đến thời điểm này như sau: Gói thầu số 1 (đường dẫn phía Vĩnh Long dài 5,41 km), phần nền đường đã thi công xong cơ bản, 4 cầu (Trà Và lớn, Trà Và nhỏ, Trà Ôn và cầu vượt Quốc lộ 54) đang tập trung thi công, tổng khối lượng đạt 53%, chậm 44% so với kế hoạch. Gói thầu số 3 (đường dẫn phía Cần Thơ dài 7,69 km) phần nền đường đã thi công xong cơ bản, 5 cầu trên tuyến này (cầu Cái Tắc 1, Cái Da, Cái Nai, Ấp Mỹ, Cái Răng) đang tập trung lực lượng để thi công, tổng khối lượng đạt 35% (chậm 34% so với kế hoạch). Gói thầu số 2 (phần cầu chính bắc qua sông Hậu dài 2,75km), đến thời điểm này 2 trụ tháp đã thi công đến cao trình thiết kế 168m, phần cầu dẫn đã lao 264/350 dầm Super-T, phần đúc hẫng nhánh song phụ đạt 227/340m, phần dầm hợp thép (dài 210m) đã chế tạo được 86% và đang chuẩn bị lắp thử, tiến độ đạt 67,71%, chậm 8,09% so với kế hoạch.

Ông Dương Tuấn Minh cho biết thêm, đầu tháng 4-2008 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho triển khai thi công lại 3 hạng mục của phần cầu chính gồm: Hai trụ tháp, cầu vượt dòng phụ, cầu dẫn. Đến đầu tháng 6 -2008, căn cứ vào kết quả thẩm tra cuối cùng của tư vấn độc lập và ý kiến giải trình của tư vấn thiết kế, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản kiến nghị với Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố cầu Cần Thơ và Thủ tướng Chính phủ cho phép thi công lại các hạng mục cầu chính còn lại của cầu Cần Thơ vào cuối tháng 6 này hoặc đầu tháng 7-2008.

Đến nay, tại hiện trường sự cố sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ và 2 trụ số 14-15 đã được tháo dỡ hoàn tất; công tác tập kết vật tư, thiết bị đã được nhà thầu, tư vấn giám sát chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày thi công trở lại khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết