09/12/2023 - 07:59

Kiên Giang: Kỷ luật cảnh cáo lãnh đạo Khu Kinh tế và Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

(CTO) - Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết đã ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang và ông Nguyễn Văn Mường, Phó trưởng Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy Kiên Giang.

Trụ sở BQL Khu Kinh tế tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang xác định ông Lê Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang, chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát BQL trong việc tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao dẫn đến BQL có nhiều khuyết điểm, vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính; công tác lãnh đạo, quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương.

Với trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính với những khuyết điểm trong công tác tổ chức, cán bộ còn một số trường hợp thực hiện chưa đảm bảo quy trình, quy định; quản lý, sử dụng tài chính còn sai phạm; chưa gương mẫu, làm trái quy định về quản lý tài sản công.

Theo UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, vi phạm của ông Lê Minh Trung làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, đến mức phải xem xét kỷ luật. Do đó, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trung bằng hình thức cảnh cáo. Đồng thời, đề nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với Đảng ủy BQL Khu Kinh tế tỉnh Kiên Giang, giai đoạn từ ngày 1-1-2019 đến 30-6-2023 và kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với 4 cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Mường, Phó trưởng BTC Tỉnh ủy Kiên Giang. Ông Mường với vai trò là Phó trưởng BTC Tỉnh ủy Kiên Giang đã thiếu tiêu biểu gương mẫu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan và cá nhân ông.

Vi phạm của ông Nguyễn Văn Mường là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Do đó, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật ông Mường bằng hình thức cảnh cáo.

Kỷ luật khiển trách đối với bà Trần Thị Gấm, Trưởng phòng Tổng hợp, Đào tạo và Chính sách cán bộ, BTC Tỉnh ủy Kiên Giang. Bà Gấm với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, trưởng phòng, đã thiếu tiêu biểu gương mẫu, lợi dụng vị trí công tác để tác động ngân hàng cho người khác vay và sau đó mượn tiền của người đi vay, gây bức xúc dẫn đến có đơn tố cáo, làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân đồng chí. Vi phạm của bà Trần Thị Gấm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Do đó, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật bà Gấm bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cũng xem xét kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Tân Hiệp.

Xem xét kết luận giám sát Đảng ủy Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang và cá nhân ông Lê Việt Bắc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ; quản lý các dự án đầu tư xây dựng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân theo quy định.

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cũng xem xét kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 11 cá nhân thuộc diện phải kê khai hàng năm, đề nghị rút kinh nghiệm 11 đồng chí, đồng thời yêu cầu các cá nhân kê khai lại bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo đúng quy định.

Tin, ảnh: LÊ VINH

Chia sẻ bài viết