16/07/2014 - 20:28

Kiểm soát để nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp kiểm tra công tác niêm yết TTHC tại UBND phường An Bình. 

Vừa qua, Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Cục kiểm soát TTHC, trực thuộc Bộ Tư pháp, đã có cuộc kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn TP Cần Thơ. Qua kiểm tra tại một số sở, ngành, UBND cấp phường trên địa bàn thành phố, Đoàn kiểm tra đánh giá TP Cần Thơ là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cả nước về công tác kiểm soát TTHC. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để công tác kiểm soát TTHC đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Kiểm soát TTHC là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC. Thời gian qua, công tác Kiểm soát TTHC trên địa bàn TP Cần Thơ thực hiện khá hiệu quả. Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 23 quyết định, công bố 279 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, quận, huyện và phường, xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp có 4 công văn đề nghị Cục kiểm soát TTHC cho phép công khai 254 TTHC và không công khai 25 TTHC. Các cơ quan đơn vị đều thực hiện tốt việc niêm yết công khai TTHC, vị trí niêm yết dễ tiếp cận, tạo thuận lợi cho người dân khi tra cứu, tìm hiểu TTHC. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố là 354.482 hồ sơ (số hồ sơ giải quyết đúng hạn 347.103, số hồ sơ giải quyết quá hạn 203). Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 3 báo cáo phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính và đều được giải quyết theo quy định.

Đến làm việc tại Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND phường Lê Bình, UBND quận Cái Răng... đoàn kiểm tra đã nắm tình hình, kết quả triển khai việc sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý; tình hình thực hiện rà soát TTHC; công bố công khai, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC… Bên cạnh đó, đoàn còn kiểm tra công tác niêm yết TTHC, quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, công tác rà soát TTHC… tại Bộ phận một cửa và các phòng chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị nêu trên. Đoàn kiểm tra đã lấy ngẫu nhiên khoảng 30 bộ hồ sơ giải quyết TTHC để kiểm tra thực tế về quy trình thực hiện, thời gian hẹn, công tác lưu trữ hồ sơ và đa số các bộ hồ sơ đều thực hiện đúng quy trình thủ tục không có hồ sơ chậm, trễ hẹn.

Mặc dù vậy, qua nắm tình hình thực tế, đoàn kiểm tra đã ghi nhận một số hạn chế của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện TTHC và đề nghị khắc phục như: việc giải quyết hồ sơ TTHC còn thiếu phiếu hẹn và trả kết quả; việc tiếp nhận và lưu thành phần hồ sơ nên thực hiện theo đúng quy định pháp luật, không nên lưu thừa, sai thành phần hồ sơ. Vẫn còn một số nơi chưa nắm bắt đầy đủ và đúng tinh thần của các văn bản quy phạm pháp luật mới nên khi thực hiện còn nhầm lẫn. Quan hệ phối hợp trong giải quyết hồ sơ giữa các cấp, các ngành còn tồn tại nhiều thiếu sót, ý thức cộng đồng trách nhiệm giữa các bên chưa cao, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Về giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3 của các cơ quan hành chính được 62 TTHC nhưng người dân chưa hưởng ứng nhiều. Bên cạnh đó, việc rà soát TTHC còn gặp nhiều khó khăn nhất là rà soát theo nhóm, vì TTHC liên quan nhiều sở, nên việc rà soát nhóm này phải do Phòng Kiểm soát TTHC chủ trì. Tuy nhiên, hiện tại Phòng Kiểm soát TTHC chưa đủ nhân lực, trong khi đó văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi liên tục, mới đề ra kế hoạch đã sửa đổi, bổ sung nên công việc của phòng thường bị động. Đối với rà soát TTHC đơn lẻ của các sở chưa đạt chất lượng cao do cán bộ, công chức chuyên môn đã quá tải nên không còn thời gian để nghiên cứu đơn giản hóa. Ông Nguyễn Ngọc Nuôi, Chủ tịch UBND phường An Bình, quận Ninh Kiều, cho biết: Công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ mới, cán bộ thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại phường đều là công chức kiêm nhiệm, nên chưa thường xuyên chủ động tham mưu tốt cho lãnh đạo. Do đó, UBND phường kiến ghị Sở Tư pháp cần tiếp tục tổ chức tập huấn, trang bị kỹ năng kiểm soát TTHC cho cán bộ lãnh đạo và công chức phường, để thực hiện tốt việc kiểm soát TTHC.

Để công tác kiểm soát TTHC được nâng lên, ông Nguyễn Hữu Có, Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp TP Cần Thơ cho biết: “Trong thời gian tới Sở tiếp tục công bố các TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp sở, cấp huyện và cấp xã; nhập liệu các TTHC đã được công bố chính thức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng thông tin điện tử thành phố. Chuẩn bị nhân sự và cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để tham gia Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; Đề án Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền khi Cục kiểm soát TTHC triển khai…

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp đánh giá UBND TP Cần Thơ là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cả nước trong công tác kiểm soát TTHC. Tuy nhiên, các sở, ngành cần thường xuyên cập nhật quy định mới về TTHC thuộc ngành, lĩnh vực của mình để tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố kịp thời công bố, bảo đảm hiệu lực thi hành của các văn bản; thực hiện đa dạng các hình thức công khai, phổ biến, tuyên truyền pháp luật, quy định TTHC rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Phó Cục trưởng Cục kiểm soát TTHC cũng đề nghị các cơ quan đơn vị tăng cường hơn nữa công tác truyền thông nội bộ để thống nhất nhận thức từ các cấp lãnh đạo đến cán bộ, công chức về kiểm soát TTHC; huy động sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đối với công tác này để tăng cường các kênh tuyên truyền, đồng thời cũng phát huy vai trò giám sát của các đơn vị, nhân dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương…

P.Nguyễn

Chia sẻ bài viết