08/07/2008 - 21:08

Không được hưởng lương hưu theo quy định của BHXH

Hỏi:

Tôi (48 tuổi) là nhân viên chính thức của một công ty nhà nước đã chuyển lên cổ phần hóa. Tôi đã đóng BHXH được 17 năm. Nay tôi muốn nghỉ hưu sớm để phụ gia đình buôn bán. Xin hỏi tôi có được hưởng lương hưu hay không? Nếu có thì mức hưởng thế nào?

N.M.S (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Thắc mắc của bạn đọc N.M.S (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) được ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, trả lời như sau:

Theo Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

2. Nam đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

3. Người lao động từ đủ 50 tuổi đến 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

4. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Cũng theo nghị định này, người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện như quy định trên đây khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên.

b. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Đối chiếu với quy định trên, thì trường hợp người lao động (N.M.S) như đã trình bày thì chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của BHXH.

BÍCH ANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết