29/05/2009 - 08:52

Khởi động thí điểm mô hình Quản lý nhà đất hiện đại tại TP.Cần Thơ

Ngày 28-5, tại TP Cần Thơ, Ban quản lý Dự án Nâng cấp đô thị TP Cần Thơ tổ chức báo cáo về Thiết kế hệ thống quản lý Nhà đất hiện đại và chuẩn bị khởi động thí điểm mô hình Quản lý nhà đất theo phương pháp hiện đại tại 2 quận trung tâm Ninh Kiều và Bình Thủy TP Cần Thơ. Báo cáo này thuộc hạng mục 4, Tiểu Dự án Nâng cấp đô thị TP.Cần Thơ giai đoạn 2, do ông Terence Wiliam Wilson tư vấn nhà và đất quốc tế cùng cộng sự là ông Nguyễn Đăng Sơn tư vấn trong nước thiết kế và trình bày.

Hệ thống quản lý Nhà đất hiện đại được thiết kế dựa trên kinh nghiệm quốc tế phù hợp với pháp luật Việt Nam. Mục tiêu nhằm hỗ trợ TP Cần Thơ xây dựng một hệ thống quản lý thông tin quản lý nhà và đất bao gồm các quy trình: Cấp giấy chứng nhận, quản lý biến động về nhà đất và quản lý nói chung... Báo cáo cho thấy đặc điểm ưu việt của Hệ thống quản lý nhà đất hiện đại cơ bản khắc phục những bất cập nêu trên, vẫn vận hành theo nguyên tắc văn phòng “một cửa” hoàn thiện, dịch vụ đầy đủ. Điểm mới khác biệt là chỉ có 1 tổ chức đầu mối là “Văn phòng Đăng ký Nhà Đất” đặt tại UBND 3 cấp thực hiện chức năng này thông qua quy trình 7 bước khép kín từ tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin biến động, đến trả kết quả cho tổ chức và công dân. Bản ghi đảm bảo chính xác, một giấy chứng nhận nhưng đảm bảo cả 2 quyền lợi Nhà và Đất.

Tại Cần Thơ, mô hình Quản lý nhà đất hiện đại dự kiến sẽ thí điểm tại 2 quận trung tâm Ninh Kiều và Bình Thủy vào tháng 8-2009 với sự hợp tác của Sở xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường và Văn phòng quản lý quyền sử dụng đất thành phố. Để hệ thống quản lý mới vận hành hiệu quả, TP Cần Thơ sẽ tổ chức sắp xếp lại lưu đồ công việc theo hướng dẫn, triển khai xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực cho mô hình thí điểm. Theo kế hoạch, nếu mô hình thành công, năm 2011, mô hình sẽ được nhân rộng trên địa bàn TP Cần Thơ làm cơ sở phát triển lên thành hệ thống dịch công mức độ 3 cho phép các tổ chức và cá nhân đăng ký nhà đất qua mạng Internet.

TRẦN KHÁNH LINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết