20/12/2010 - 22:09

Kỷ niệm 50 năm Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam:

Khẳng định và trân trọng những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2010) đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể sáng 20-12, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Huỳnh Đảm Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBT.ƯMTTQ Việt Nam; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ ngành, đoàn thể Trung ương và TP Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, thành viên Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hội đồng cố vấn và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu và khách quốc tế. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Diễn văn của Chủ tịch UBT.ƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nêu rõ: Ngày 20-12-1960, Đại hội Đại biểu quốc dân miền Nam được tiến hành tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đã quyết định thành lập MTDTGP miền Nam Việt Nam, đây là sự kiện quan trọng, là bước ngoặt của cách mạng miền Nam. MTDTGP miền Nam Việt Nam ra đời là tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự sáng tạo trong chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng miền Nam. Từ ngày thành lập MTDTGP miền Nam Việt Nam đến ngày Đại thắng mùa Xuân (30-4-1975) là chặng đường 15 năm, quân và dân ta đã làm nên kỳ tích giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Trong kỳ tích đó, có vai trò hết sức to lớn của MTDTGP miền Nam Việt Nam.

Là người tham gia MTDTGP miền Nam Việt Nam từ những năm đầu, bà Nguyễn Thị Bình (nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Ủy viên UBT.ƯMTDTGP miền Nam Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam), xúc động nhắc lại vai trò to lớn của MTDTGP miền Nam Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của lịch sử dân tộc. Bà Nguyễn Thị Bình khẳng định MTDTGP miền Nam Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; tất cả những ai đã tham gia MTDTGP và các tổ chức yêu nước khác đều có quyền tự hào về những đóng góp của mình cho dân tộc, cho đất nước trong những năm tháng đầy đau thương nhưng rất vẻ vang và anh hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tầm cao trí tuệ và đức độ, dẫn dắt toàn dân tộc Việt Nam có được như ngày hôm nay.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ Chính trị, BCHT.Ư Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước khẳng định, đánh giá cao và trân trọng những đóng góp hết sức to lớn của MTDTGP miền Nam Việt Nam, của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, và các lực lượng yêu nước khác. BCHT.Ư Đảng ý thức sâu sắc rằng: Đất nước Việt Nam được xây dựng và phát triển qua hàng nghìn năm là tài sản vô giá của mọi người Việt Nam. Nhân dân là người làm chủ đất nước. Sức mạnh không gì lay chuyển nổi của dân tộc ta là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ý chí, nguyện vọng chân chính của nhân dân là mệnh lệnh cao nhất. Tiếng nói của nhân dân là tiếng nói quyết định. Đảng Cộng sản Việt Nam đã và sẽ mãi mãi hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Trương Tấn Sang mong muốn MTTQ Việt Nam phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống hào hùng của MTDTTN, MTDTGP miền Nam Việt Nam, không ngừng làm phong phú và đa dạng hóa các hình thức hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm tập hợp đông đảo, đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, động viên mọi nguồn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Kêu gọi mọi người Việt Nam hãy xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, về vị trí xã hội, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, cùng nhau đoàn kết trong mặt trận chung để xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng khẳng định trong niềm vui, niềm tự hào của lễ kỷ niệm này, nhân dân ta kính cẩn tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân; tưởng nhớ với lòng biết ơn sâu sắc Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bác sĩ Phùng Văn Cung, Luật sự Trịnh Đình Thảo; đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ, biết ơn các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nhân dân Việt Nam cám ơn nhân dân Lào và Campuchia; các tổ chức quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới, trong đó có nhân dân tiến bộ Mỹ, đã dành sự giúp đỡ hết sức to lớn và hiệu quả về mọi mặt cho MTDTGP miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; và đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập MTDTGP miền Nam Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng và truy tặng Huân chương Đại đoàn kết cho 70 đồng chí nguyên là lãnh đạo, thành viên MTDTGP miền Nam Việt Nam, Hội đồng cố vấn và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, đã có nhiều đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng sự nghiệp CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí Trương Tấn Sang, Huỳnh Đảm, Hà Thị Khiết đã trao Huân chương tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, và các đồng chí, gia đình các đồng chí được tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết.

HOÀNG LIÊN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết