23/10/2020 - 09:38

Khẩn trương hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2019 

(CT) - Theo Tổng cục Quản lý đất đai, tính đến đầu tháng 10-2020, có 27/63 tỉnh, thành đã gửi kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 về Tổng cục; 18/63 tỉnh, thành đã hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2019 đang trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Còn 14/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành kiểm kê đất đai cấp xã, cấp huyện đang rà soát, chỉnh sửa và tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 cấp tỉnh. Vẫn còn 4 tỉnh chưa hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp huyện. Ngoài ra, trên phần mềm TK-Online, chỉ có 56/63 tỉnh, thành phố cập nhật toàn bộ dữ liệu cấp xã lên hệ thống.

TP Cần Thơ đang rà soát, chỉnh sửa và tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 cấp tỉnh. Trong ảnh:  Một góc TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ đang rà soát, chỉnh sửa và tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 cấp tỉnh. Trong ảnh: Một góc TP Cần Thơ.  

Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng tới hoạch định phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ðể tháo gỡ các khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm, Tổng cục Quản lý đất đai đã thông báo đường dây nóng sẵn sàng giải quyết các vướng mắc, khó khăn khi triển khai ở địa phương. Ðồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2019, sớm gửi kết quả về Tổng cục…

Tin, ảnh: L. MẪN

Chia sẻ bài viết