20/03/2023 - 09:53

Khẩn trương hoàn thành biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương (GDÐP) lớp 4. Ðây là bước tiếp theo thực hiện Công văn số 902/BGDÐT-GDTH (ngày 8-3-2023) của Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

Học sinh Cần Thơ trải nghiệm viếng Ðền thờ Vua Hùng.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành việc biên soạn, thẩm định tài liệu GDÐP và hồ sơ đề nghị phê duyệt tài liệu GDÐP lớp 4 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Ðào tạo tại Công văn nêu trên, tham mưu, trình UBND thành phố trước ngày 5-5-2023.

Tài liệu GDÐP là một bộ phận quan trọng trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới, được thực hiện theo lộ trình như sau: Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1; từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Tin, ảnh: B.NG

 

Chia sẻ bài viết