14/07/2008 - 08:07

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Khẩn trương dập tắt dịch bệnh trên lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long

* Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lợi dụng dịch bệnh để tăng giá và bán thuốc giả

(Cổng TTĐT Chính phủ)- Hiện nay, ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chuẩn bị thu hoạch vụ lúa hè thu và xuống giống vụ thu đông, vụ mùa, nhưng đã có nhiều diện tích lúa thu đông ở một số địa phương bị nhiễm rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá. Ngày 13-7, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL và các Bộ, ngành địa phương chủ động dập tắt dịch, bệnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nông dân xuống giống vụ lúa thu đông và vụ mùa đúng lịch thời vụ theo quy định để tránh né rầy; đối với địa phương có diện tích lúa bị nhiễm rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá phải khẩn trương huy động mọi nguồn lực tại địa phương, phát động nhân dân tham gia dập tắt rầy nâu theo chỉ đạo cụ thể của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan bảo vệ thực vật địa phương; chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm soát việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương, nghiêm cấm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lợi dụng dịch bệnh để tăng giá và bán thuốc giả, thuốc kém phẩm chất thực hiện chính sách hỗ trợ cho công tác phòng trừ dịch theo cơ chế quy định tại Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ ngay việc mua hóa chất bảo vệ thực vật và chi phí cho công tác phòng chống dịch.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cơ quan bảo vệ thực vật các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dập tắt dịch, bệnh, nhất là các tỉnh đang bị nhiễm rầy nâu nặng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ thực vật trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức tốt công tác dự báo tình hình rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn và các loại sâu, bệnh khác và thông báo kịp thời cho các địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng trừ và dập tắt dịch; hướng dẫn nông dân chuyển đổi mùa vụ sản xuất và sử dụng cơ cấu giống lúa phù hợp có năng suất, chất lượng cao, ít có khả năng bị nhiễm rầy nâu, sâu bệnh khác.

MINH DIỄM

Chia sẻ bài viết