12/03/2012 - 22:07

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dòng chữ: Phụ nữ Việt Nam “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập,
phát triển”. Ảnh: TTXVN

(TTXVN)- Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, sáng 12-3, Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. 979 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng chục triệu cán bộ, hội viên, tiêu biểu cho ý chí và sức mạnh vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam từ mọi vùng miền của Tổ quốc đã về dự Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội vinh dự đón: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; nữ Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các cán bộ lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội...

Khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội sẽ đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, khách quan thành công cũng như hạn chế của phong trào phụ nữ và công tác Hội, rút ra các bài học kinh nghiệm để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-1017 thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, nhiệt tình, tâm huyết, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề trong phong trào phụ nữ và công tác Hội 5 năm tới.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Với truyền thống yêu nước và cách mạng, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các thế hệ phụ nữ ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tiếp tục khẳng định lời dạy của Bác Hồ “Non sông gấm vóc Việt Nam, do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua; hoan nghênh và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ thiện chí, hiệu quả của bạn bè quốc tế đối với phụ nữ và trẻ em Việt Nam. Tổng Bí thư chỉ rõ: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò quan trọng của phụ nữ. Tổng Bí thư đề nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư, cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ nét, tránh hình thức, phô trương, hành chính hóa trong hoạt động Hội. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy đổi mới, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động phụ nữ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua hoạt động thực tế; chú ý phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành từ Trung ương đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” là một Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tổ chức thật nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, hội viên của Hội; đồng thời hướng dẫn để cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng vững mạnh, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Với những tình cảm thân ái, quý trọng và niềm tin tưởng sâu sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trao tặng Phụ nữ Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: “ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN”.

Trong phiên làm việc chiều 12-3, Đại hội sẽ nghe trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa X; Đề án nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN Việt Nam khóa XI. Các đại biểu sẽ tham luận phản ánh những đổi mới, phát triển trong phong trào thi đua và công tác Hội, đề xuất các giải pháp xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội LHPN trong thời gian tới.

Đại hội làm việc đến ngày 14-3.

Chia sẻ bài viết