11/06/2024 - 19:47

Khai mạc Phiên họp thứ 34 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(TTXVN) - Sáng 11-6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiến hành Phiên họp thứ 34.

Chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là phiên họp thường kỳ tháng 6, tổ chức trong thời gian giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày (11-13/6), thực hiện 16 nội dung: xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp và 5 nội dung khác thuộc thẩm quyền của UBTVQH.

Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ tập trung cho ý kiến đối với những dự án, dự thảo có nhiều nội dung lớn, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau.

Cụ thể, UBTVQH cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 8 dự thảo luật gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Ðường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

UBTVQH cũng cho ý kiến 3 dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Ðà Nẵng; Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH xem xét kỹ và thể hiện quan điểm rõ ràng dự án, dự thảo nào đã bảo đảm đủ điều kiện để trình Quốc hội thông qua tại đợt 2, nhất là những dự án có tác động lớn và các dự án, dự thảo dự kiến trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp.

Tại phiên họp, UBTVQH cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Ðiều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và 2 dự án luật, nghị quyết mới được Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, đó là: Dự án luật sửa 4 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ðất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng) và Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, những vấn đề nào đã xin ý kiến cấp có thẩm quyền và cấp có thẩm quyền đã cho chủ trương thì bất cứ giá nào cũng phải bàn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là vấn đề đã được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2024 đã được Quốc hội thông qua.

Trong Phiên họp thứ 34, UBTVQH cũng xem xét, quyết định 2 nội dung theo thẩm quyền gồm: Nghị quyết của UBTVQH về vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của UBTVQH và Phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2023. Ngoài ra, còn một số dự án, dự thảo luật, nghị quyết khác sẽ được UBTVQH xem xét, cho ý kiến bằng văn bản.

Chia sẻ bài viết