02/12/2020 - 09:45

Khai mạc kỳ họp thường lệ cuối cùng của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

(CT) - Sáng nay (ngày 2-12-2020), tại Hội trường UBND thành phố, HÐND thành phố khai mạc kỳ họp thứ 19. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 này cũng là kỳ họp thường lệ cuối cùng của HÐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo thường trực HÐND thành phố, kỳ họp này có nhiệm vụ hết sức quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HÐND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Ðồng thời, quyết nghị chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, cũng như của giai đoạn 2021-2025, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại kỳ họp, HÐND thành phố sẽ miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HÐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo chương trình, kỳ họp thứ 19 của HÐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra trong các ngày 2, 3 và 4-12.

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
HÐND thành phố