04/06/2009 - 09:18

Ngày 25-6-2009

Khai mạc kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 16

(CT) –Theo thư triệu tập của Thường trực HĐND thành phố, kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011, sẽ diễn ra trong ngày 25 và 26-6-2009.

Tại kỳ họp giữa năm 2009, ngoài các nội dung thường lệ, như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009; báo cáo thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối 2009;... HĐND thành phố còn được UBND thành phố báo cáo tình hình và kết quả thực hiện những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; công tác quy hoạch xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn thành phố; kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số;...

HĐND thành phố cũng sẽ xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền do Thường trực HĐND và UBND trình tại kỳ họp, như: sửa đổi danh mục phí, lệ phí; quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ khu vực, ấp; đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố; điều chỉnh, bổ sung giá đất cục bộ một số vị trí và điều chỉnh giá đất theo địa giới hành chính sau khi chia tách quận, huyện;...

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết